Szkolenia dla farmaceutów

 

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2022.

 

REKRUTACJA

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej , a także kursy szkolenia ciągłego.

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
 2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)  – wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne;
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.

Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

 • od 15. listopada do 15. grudnia,  
 • od 30. kwietnia do 31. maja.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/farmaceuci2

 

 

HARMONOGRAM

 

FARMACJA APTECZNA – rok 2022

I rok

Termin

Moduł

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

4-5.04

VI

FA/03/M6/22

Prawne, ekonomiczne i etyczne

aspekty pracy farmaceuty

dr n. farm. Sławomir Białek

16

17-19.10

V

FA/09/M5/22

Opieka farmaceutyczna

prof. Magdalena Bujalska-Zadrożny

24

12-13.12.22

zmiana z 14-15.11

II

FA/10//M6/22

Receptura apteczna

prof. dr hab. Maciej Małecki

16

5-8.12

I

FA/13/M1/22

Postępy nauk farmaceutycznych

dr n. farm. Sławomir Białek

32

II rok

Termin

Moduł

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

28-29.03

III

FA/02/M3/22

Biofarmacja z farmakokinetyką

dr n. farm. Paweł Kunicki

16

25-26.04

II

FA/04/M2/22

Receptura apteczna

prof. dr hab. Maciej Małecki

16

16-18.05

V

FA/05/M5/22

Opieka farmaceutyczna

prof. dr hab. M. Kozłowska-Wojciechowska

27

2023 – 24h

19-21.09

I

FA/07/M1/22

Postępy nauk farmaceutycznych

dr n. farm. Sławomir Białek

27

2023 – 24h

III rok

Termin

Moduł

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

14-16.03

V

FA/01/M5/22

Opieka farmaceutyczna

prof. dr hab. M. Kozłowska-Wojciechowska

26

2024 – 24h

23-25.05

I

FA/06/M1/22

Postępy nauk farmaceutycznych

dr n. farm. Sławomir Białek

26

2024 – 24h

26-27.09

IV

FA/08/M4/22

Jakość leków w aptece

prof. dr hab. Maciej Małecki

16

30.11

VII

FA/12/M7/22

Moduł podsumowujący

dr n. farm. Sławomir Białek

8

28-29.11

kurs sp. jednolity

FA/11/J/22

Prawo medyczne

mec. Krzysztof Jop

16

 

 FARMACJA SZPITALNA rok 2022

I rok

Termin

Moduł

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

21-22.03

I

FS-M1-01-22

Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii

dr n. farm. Sławomir Białek

16

11-12.04

V

FS-M5-02-22

Terapia żywieniowa i przygotowywanie żywienia pozajelitowego

dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik

16

06.06

IX

FS-M9-03-22

Komunikacja interpersonalna i współpraca z personelem medycznym

dr hab. Dorota Włodarczyk

8

12-14.09

VI

FS-M6-04-22

Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie radiofarmaceutyków

mgr farm. Paweł Ochman

24

03-04.10

IV

FS-M4-05-22

Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie leków cytostatycznych

mgr farm. Marcin Bochniarz

16

 

Zasady odbywania specjalizacji rozpoczętych od roku 2017 regulują przepisy:

 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499)

 • ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. 2021 poz. 97)

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów z dnia 15 lutego 2017 r.

 • Programy specjalizacji są dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl

 

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2022.

 

REKRUTACJA

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej , a także kursy szkolenia ciągłego.

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
 2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)  – wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne;
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.

Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

 • od 15. listopada do 15. grudnia,  
 • od 30. kwietnia do 31. maja.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/farmaceuci2

 

 

HARMONOGRAM

 

FARMACJA APTECZNA – rok 2022

I rok

Termin

Moduł

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

4-5.04

VI

FA/03/M6/22

Prawne, ekonomiczne i etyczne

aspekty pracy farmaceuty

dr n. farm. Sławomir Białek

16

17-19.10

V

FA/09/M5/22

Opieka farmaceutyczna

prof. Magdalena Bujalska-Zadrożny

24

12-13.12.22

zmiana z 14-15.11

II

FA/10//M6/22

Receptura apteczna

prof. dr hab. Maciej Małecki

16

5-8.12

I

FA/13/M1/22

Postępy nauk farmaceutycznych

dr n. farm. Sławomir Białek

32

II rok

Termin

Moduł

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

28-29.03

III

FA/02/M3/22

Biofarmacja z farmakokinetyką

dr n. farm. Paweł Kunicki

16

25-26.04

II

FA/04/M2/22

Receptura apteczna

prof. dr hab. Maciej Małecki

16

16-18.05

V

FA/05/M5/22

Opieka farmaceutyczna

prof. dr hab. M. Kozłowska-Wojciechowska

27

2023 – 24h

19-21.09

I

FA/07/M1/22

Postępy nauk farmaceutycznych

dr n. farm. Sławomir Białek

27

2023 – 24h

III rok

Termin

Moduł

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

14-16.03

V

FA/01/M5/22

Opieka farmaceutyczna

prof. dr hab. M. Kozłowska-Wojciechowska

26

2024 – 24h

23-25.05

I

FA/06/M1/22

Postępy nauk farmaceutycznych

dr n. farm. Sławomir Białek

26

2024 – 24h

26-27.09

IV

FA/08/M4/22

Jakość leków w aptece

prof. dr hab. Maciej Małecki

16

30.11

VII

FA/12/M7/22

Moduł podsumowujący

dr n. farm. Sławomir Białek

8

28-29.11

kurs sp. jednolity

FA/11/J/22

Prawo medyczne

mec. Krzysztof Jop

16

 

 FARMACJA SZPITALNA rok 2022

I rok

Termin

Moduł

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

21-22.03

I

FS-M1-01-22

Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii

dr n. farm. Sławomir Białek

16

11-12.04

V

FS-M5-02-22

Terapia żywieniowa i przygotowywanie żywienia pozajelitowego

dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik

16

06.06

IX

FS-M9-03-22

Komunikacja interpersonalna i współpraca z personelem medycznym

dr hab. Dorota Włodarczyk

8

12-14.09

VI

FS-M6-04-22

Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie radiofarmaceutyków

mgr farm. Paweł Ochman

24

03-04.10

IV

FS-M4-05-22

Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie leków cytostatycznych

mgr farm. Marcin Bochniarz

16

 

Zasady odbywania specjalizacji rozpoczętych od roku 2017 regulują przepisy:

 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499)

 • ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. 2021 poz. 97)

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów z dnia 15 lutego 2017 r.

 • Programy specjalizacji są dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl

 

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2022.

 

REKRUTACJA

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej , a także kursy szkolenia ciągłego.

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
 2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)  – wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne;
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.

Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

 • od 15. listopada do 15. grudnia,  
 • od 30. kwietnia do 31. maja.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/farmaceuci2

 

 

HARMONOGRAM

 

FARMACJA APTECZNA – rok 2022

I rok

Termin

Moduł

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

4-5.04

VI

FA/03/M6/22

Prawne, ekonomiczne i etyczne

aspekty pracy farmaceuty

dr n. farm. Sławomir Białek

16

17-19.10

V

FA/09/M5/22

Opieka farmaceutyczna

prof. Magdalena Bujalska-Zadrożny

24

12-13.12.22

zmiana z 14-15.11

II

FA/10//M6/22

Receptura apteczna

prof. dr hab. Maciej Małecki

16

5-8.12

I

FA/13/M1/22

Postępy nauk farmaceutycznych

dr n. farm. Sławomir Białek

32

II rok

Termin

Moduł

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

28-29.03

III

FA/02/M3/22

Biofarmacja z farmakokinetyką

dr n. farm. Paweł Kunicki

16

25-26.04

II

FA/04/M2/22

Receptura apteczna

prof. dr hab. Maciej Małecki

16

16-18.05

V

FA/05/M5/22

Opieka farmaceutyczna

prof. dr hab. M. Kozłowska-Wojciechowska

27

2023 – 24h

19-21.09

I

FA/07/M1/22

Postępy nauk farmaceutycznych

dr n. farm. Sławomir Białek

27

2023 – 24h

III rok

Termin

Moduł

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

14-16.03

V

FA/01/M5/22

Opieka farmaceutyczna

prof. dr hab. M. Kozłowska-Wojciechowska

26

2024 – 24h

23-25.05

I

FA/06/M1/22

Postępy nauk farmaceutycznych

dr n. farm. Sławomir Białek

26

2024 – 24h

26-27.09

IV

FA/08/M4/22

Jakość leków w aptece

prof. dr hab. Maciej Małecki

16

30.11

VII

FA/12/M7/22

Moduł podsumowujący

dr n. farm. Sławomir Białek

8

28-29.11

kurs sp. jednolity

FA/11/J/22

Prawo medyczne

mec. Krzysztof Jop

16

 

 FARMACJA SZPITALNA rok 2022

I rok

Termin

Moduł

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

21-22.03

I

FS-M1-01-22

Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii

dr n. farm. Sławomir Białek

16

11-12.04

V

FS-M5-02-22

Terapia żywieniowa i przygotowywanie żywienia pozajelitowego

dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik

16

06.06

IX

FS-M9-03-22

Komunikacja interpersonalna i współpraca z personelem medycznym

dr hab. Dorota Włodarczyk

8

12-14.09

VI

FS-M6-04-22

Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie radiofarmaceutyków

mgr farm. Paweł Ochman

24

03-04.10

IV

FS-M4-05-22

Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie leków cytostatycznych

mgr farm. Marcin Bochniarz

16

 

Zasady odbywania specjalizacji rozpoczętych od roku 2017 regulują przepisy:

 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499)

 • ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. 2021 poz. 97)

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów z dnia 15 lutego 2017 r.

 • Programy specjalizacji są dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl