Szkolenia dla farmaceutów

 

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2023.

 

REKRUTACJA

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej , a także kursy szkolenia ciągłego.

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
 2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)  – wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne;
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.

Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

 • od 15. listopada do 15. grudnia,  
 • od 30. kwietnia do 31. maja.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/farmaceuci2

 

 

HARMONOGRAM

 

FARMACJA APTECZNA - wykaz kursów specjalizacyjnych w 2023 roku
I rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
    FA/M6/01/23 Prawne, ekonomiczne i etyczne aspekty pracy farmaceuty dr n. farm. Sławomir Białek 16
    FA/M5/02/23 Opieka farmaceutyczna (cz.1) dr n. farm. Anna Dworakowska 24
    FA/M2/03/23 Receptura apteczna (cz.1) prof. dr hab. Maciej Małecki 16
    FA/M1/04/23 Postępy nauk farmaceutycznych (cz.1) dr n. farm. Sławomir Białek 32
II rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
27-28.03 online Teams FA/M3/05/23 Biofarmacja z farmakokinetyką dr n. farm. Paweł Kunicki 16
07-08.09 online Teams FA/M2/06/23 Receptura apteczna (cz.2) prof. dr hab. Maciej Małecki 16
09-12.10 online Teams FA/M5/07/23 Opieka farmaceutyczna (cz.2) dr n. farm. Anna Dworakowska 32
27-29.11 online Teams FA/M1/08/23 Postępy nauk farmaceutycznych (cz.2) dr n. farm. Sławomir Białek 24
III rok specjalizacji (tylko dla osób, które mają do zrealizowania wyłącznie te dwa kursy)
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
01.02 online Teams FA/M7/12/23 Postępy w farmacji aptecznej - moduł podsumowujący dr n. farm. Sławomir Białek 8
30-31.01 online Teams FA/PM/13/23 Prawo medyczne mec. Krzysztof Jop 16

 

 

FARMACJA SZPITALNA - wykaz kursów specjalizacyjnych w 2023 roku
I rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
17-18.04 (nowy termin) online Teams FS/M1/01/23 Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii dr n. farm. Sławomir Białek 16
15-16.05 online Teams FS/M5/02/23 Terapia żywieniowa i przygotowywanie żywienia pozajelitowego dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik 16
05.06 stacjonarnie FS/M9/03/23 Komunikacja interpersonalna i współpraca z personelem medycznym dr hab. Dorota Włodarczyk 8
11-13.09 online Teams FS/M6/04/23 Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie radiofarmaceutyków mgr farm. Paweł Ochman 24
02-03.10 online Teams FS/M4/05/23 Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie leków cytotoksycznych mgr farm. Marcin Bochniarz 16
II rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
23.01 online Teams FS/M7/06/23 Prawo farmaceutyczne i badania kliniczne mec. Krzysztof Jop 8
24-26.04 online Teams FS/M2/07/23 Polityka lekowa szpitala i gospodarka w szpitalu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (cz.1) dr n. farm. Elżbieta Kuriata 24
12-13.06 online Teams FS/M4/08/23 Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie leków cytotoksycznych mgr farm. Marcin Bochniarz 16
18-19.09 stacjonarnie FS/M5/09/23 Terapia żywieniowa i przygotowywanie żywienia pozajelitowego dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik 16
13-14.11 online Teams FS/M1/10/23 Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii dr n. farm. Sławomir Białek 16
III rok specjalizacji (dopiero w 2024 r.)
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
  online Teams FS/M1/11/23 Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii dr n. farm. Sławomir Białek 16
  online Teams FS/M2/12/23 Polityka lekowa szpitala i gospodarka w szpitalu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (cz.2) dr n. farm. Elżbieta Kuriata 16
  online Teams FS/M3/13/23 Jałowe preparaty lecznicze – sporządzanie oraz nadzór nad jakością i bezpieczeństwem dr Krysińska 24
  online Teams FS/M8/14/23 Naukowa informacja o produktach leczniczych i wyrobach medycznych   8
  online Teams FS/M10/15/23 Postępy w farmacji szpitalnej – moduł podsumowujący dr n. farm. Sławomir Białek 16
  online Teams FS/PM/16/23 Kurs specjalizacyjny jednolity – Prawo medyczne cec. Krzysztof Jop 16

 

Zasady odbywania specjalizacji rozpoczętych od roku 2017 regulują przepisy:

 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499)

 • ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. 2021 poz. 97)

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów z dnia 15 lutego 2017 r.

 • Programy specjalizacji są dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl

 

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2023.

 

REKRUTACJA

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej , a także kursy szkolenia ciągłego.

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
 2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)  – wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne;
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.

Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

 • od 15. listopada do 15. grudnia,  
 • od 30. kwietnia do 31. maja.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/farmaceuci2

 

 

HARMONOGRAM

 

FARMACJA APTECZNA - wykaz kursów specjalizacyjnych w 2023 roku
I rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
    FA/M6/01/23 Prawne, ekonomiczne i etyczne aspekty pracy farmaceuty dr n. farm. Sławomir Białek 16
    FA/M5/02/23 Opieka farmaceutyczna (cz.1) dr n. farm. Anna Dworakowska 24
    FA/M2/03/23 Receptura apteczna (cz.1) prof. dr hab. Maciej Małecki 16
    FA/M1/04/23 Postępy nauk farmaceutycznych (cz.1) dr n. farm. Sławomir Białek 32
II rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
27-28.03 online Teams FA/M3/05/23 Biofarmacja z farmakokinetyką dr n. farm. Paweł Kunicki 16
07-08.09 online Teams FA/M2/06/23 Receptura apteczna (cz.2) prof. dr hab. Maciej Małecki 16
09-12.10 online Teams FA/M5/07/23 Opieka farmaceutyczna (cz.2) dr n. farm. Anna Dworakowska 32
27-29.11 online Teams FA/M1/08/23 Postępy nauk farmaceutycznych (cz.2) dr n. farm. Sławomir Białek 24
III rok specjalizacji (tylko dla osób, które mają do zrealizowania wyłącznie te dwa kursy)
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
01.02 online Teams FA/M7/12/23 Postępy w farmacji aptecznej - moduł podsumowujący dr n. farm. Sławomir Białek 8
30-31.01 online Teams FA/PM/13/23 Prawo medyczne mec. Krzysztof Jop 16

 

 

FARMACJA SZPITALNA - wykaz kursów specjalizacyjnych w 2023 roku
I rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
17-18.04 (nowy termin) online Teams FS/M1/01/23 Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii dr n. farm. Sławomir Białek 16
15-16.05 online Teams FS/M5/02/23 Terapia żywieniowa i przygotowywanie żywienia pozajelitowego dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik 16
05.06 stacjonarnie FS/M9/03/23 Komunikacja interpersonalna i współpraca z personelem medycznym dr hab. Dorota Włodarczyk 8
11-13.09 online Teams FS/M6/04/23 Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie radiofarmaceutyków mgr farm. Paweł Ochman 24
02-03.10 online Teams FS/M4/05/23 Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie leków cytotoksycznych mgr farm. Marcin Bochniarz 16
II rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
23.01 online Teams FS/M7/06/23 Prawo farmaceutyczne i badania kliniczne mec. Krzysztof Jop 8
24-26.04 online Teams FS/M2/07/23 Polityka lekowa szpitala i gospodarka w szpitalu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (cz.1) dr n. farm. Elżbieta Kuriata 24
12-13.06 online Teams FS/M4/08/23 Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie leków cytotoksycznych mgr farm. Marcin Bochniarz 16
18-19.09 stacjonarnie FS/M5/09/23 Terapia żywieniowa i przygotowywanie żywienia pozajelitowego dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik 16
13-14.11 online Teams FS/M1/10/23 Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii dr n. farm. Sławomir Białek 16
III rok specjalizacji (dopiero w 2024 r.)
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
  online Teams FS/M1/11/23 Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii dr n. farm. Sławomir Białek 16
  online Teams FS/M2/12/23 Polityka lekowa szpitala i gospodarka w szpitalu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (cz.2) dr n. farm. Elżbieta Kuriata 16
  online Teams FS/M3/13/23 Jałowe preparaty lecznicze – sporządzanie oraz nadzór nad jakością i bezpieczeństwem dr Krysińska 24
  online Teams FS/M8/14/23 Naukowa informacja o produktach leczniczych i wyrobach medycznych   8
  online Teams FS/M10/15/23 Postępy w farmacji szpitalnej – moduł podsumowujący dr n. farm. Sławomir Białek 16
  online Teams FS/PM/16/23 Kurs specjalizacyjny jednolity – Prawo medyczne cec. Krzysztof Jop 16

 

Zasady odbywania specjalizacji rozpoczętych od roku 2017 regulują przepisy:

 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499)

 • ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. 2021 poz. 97)

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów z dnia 15 lutego 2017 r.

 • Programy specjalizacji są dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl

 

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2023.

 

REKRUTACJA

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej , a także kursy szkolenia ciągłego.

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
 2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)  – wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne;
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.

Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

 • od 15. listopada do 15. grudnia,  
 • od 30. kwietnia do 31. maja.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/farmaceuci2

 

 

HARMONOGRAM

 

FARMACJA APTECZNA - wykaz kursów specjalizacyjnych w 2023 roku
I rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
    FA/M6/01/23 Prawne, ekonomiczne i etyczne aspekty pracy farmaceuty dr n. farm. Sławomir Białek 16
    FA/M5/02/23 Opieka farmaceutyczna (cz.1) dr n. farm. Anna Dworakowska 24
    FA/M2/03/23 Receptura apteczna (cz.1) prof. dr hab. Maciej Małecki 16
    FA/M1/04/23 Postępy nauk farmaceutycznych (cz.1) dr n. farm. Sławomir Białek 32
II rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
27-28.03 online Teams FA/M3/05/23 Biofarmacja z farmakokinetyką dr n. farm. Paweł Kunicki 16
07-08.09 online Teams FA/M2/06/23 Receptura apteczna (cz.2) prof. dr hab. Maciej Małecki 16
09-12.10 online Teams FA/M5/07/23 Opieka farmaceutyczna (cz.2) dr n. farm. Anna Dworakowska 32
27-29.11 online Teams FA/M1/08/23 Postępy nauk farmaceutycznych (cz.2) dr n. farm. Sławomir Białek 24
III rok specjalizacji (tylko dla osób, które mają do zrealizowania wyłącznie te dwa kursy)
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
01.02 online Teams FA/M7/12/23 Postępy w farmacji aptecznej - moduł podsumowujący dr n. farm. Sławomir Białek 8
30-31.01 online Teams FA/PM/13/23 Prawo medyczne mec. Krzysztof Jop 16

 

 

FARMACJA SZPITALNA - wykaz kursów specjalizacyjnych w 2023 roku
I rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
17-18.04 (nowy termin) online Teams FS/M1/01/23 Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii dr n. farm. Sławomir Białek 16
15-16.05 online Teams FS/M5/02/23 Terapia żywieniowa i przygotowywanie żywienia pozajelitowego dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik 16
05.06 stacjonarnie FS/M9/03/23 Komunikacja interpersonalna i współpraca z personelem medycznym dr hab. Dorota Włodarczyk 8
11-13.09 online Teams FS/M6/04/23 Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie radiofarmaceutyków mgr farm. Paweł Ochman 24
02-03.10 online Teams FS/M4/05/23 Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie leków cytotoksycznych mgr farm. Marcin Bochniarz 16
II rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
23.01 online Teams FS/M7/06/23 Prawo farmaceutyczne i badania kliniczne mec. Krzysztof Jop 8
24-26.04 online Teams FS/M2/07/23 Polityka lekowa szpitala i gospodarka w szpitalu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (cz.1) dr n. farm. Elżbieta Kuriata 24
12-13.06 online Teams FS/M4/08/23 Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie leków cytotoksycznych mgr farm. Marcin Bochniarz 16
18-19.09 stacjonarnie FS/M5/09/23 Terapia żywieniowa i przygotowywanie żywienia pozajelitowego dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik 16
13-14.11 online Teams FS/M1/10/23 Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii dr n. farm. Sławomir Białek 16
III rok specjalizacji (dopiero w 2024 r.)
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
  online Teams FS/M1/11/23 Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii dr n. farm. Sławomir Białek 16
  online Teams FS/M2/12/23 Polityka lekowa szpitala i gospodarka w szpitalu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (cz.2) dr n. farm. Elżbieta Kuriata 16
  online Teams FS/M3/13/23 Jałowe preparaty lecznicze – sporządzanie oraz nadzór nad jakością i bezpieczeństwem dr Krysińska 24
  online Teams FS/M8/14/23 Naukowa informacja o produktach leczniczych i wyrobach medycznych   8
  online Teams FS/M10/15/23 Postępy w farmacji szpitalnej – moduł podsumowujący dr n. farm. Sławomir Białek 16
  online Teams FS/PM/16/23 Kurs specjalizacyjny jednolity – Prawo medyczne cec. Krzysztof Jop 16

 

Zasady odbywania specjalizacji rozpoczętych od roku 2017 regulują przepisy:

 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499)

 • ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. 2021 poz. 97)

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów z dnia 15 lutego 2017 r.

 • Programy specjalizacji są dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl