Szkolenia dla farmaceutów

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2023.

 

REKRUTACJA

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej , a także kursy szkolenia ciągłego.

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
 2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)  – wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne;
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.

Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

 • od 15. listopada do 15. grudnia,  
 • od 30. kwietnia do 31. maja.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/farmaceuci2

 

Szkolenia dla farmaceutów

Studia podyplomowe
Specjalizacja w dziedzinie farmacji aptecznej

FARMACJA APTECZNA - wykaz kursów specjalizacyjnych w 2023 rok

I rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

 

 

FA/M6/01/23

Prawne, ekonomiczne i etyczne aspekty pracy farmaceuty

dr n. farm. Sławomir Białek

16

 

 

FA/M5/02/23

Opieka farmaceutyczna (cz.1)

dr n. farm. Anna Dworakowska

24

 

 

FA/M2/03/23

Receptura apteczna (cz.1)

prof. dr hab. Maciej Małecki

16

 

 

FA/M1/04/23

Postępy nauk farmaceutycznych (cz.1)

dr n. farm. Sławomir Białek

32

           

II rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

27-28.03

online Teams

FA/M3/05/23

Biofarmacja z farmakokinetyką

dr n. farm. Paweł Kunicki

16

07-08.09

online Teams

FA/M2/06/23

Receptura apteczna (cz.2)

prof. dr hab. Maciej Małecki

16

09-12.10

online Teams

FA/M5/07/23

Opieka farmaceutyczna (cz.2)

dr n. farm. Anna Dworakowska

32

27-29.11

online Teams

FA/M1/08/23

Postępy nauk farmaceutycznych (cz.2)

dr n. farm. Sławomir Białek

24

           

III rok specjalizacji (tylko dla osób, które mają do zrealizowania wyłącznie te dwa kursy)

   
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

01.02

online Teams

FA/M7/12/23

Postępy w farmacji aptecznej - moduł podsumowujący

dr n. farm. Sławomir Białek

8

30-31.01

online Teams

FA/PM/13/23

Prawo medyczne

mec. Krzysztof Jop

16

Specjalizacja w dziedzinie farmacji szpitalnej

FARMACJA SZPITALNA - wykaz kursów specjalizacyjnych w 2023 roku

I rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

17-18.04 (nowy termin)

online Teams

FS/M1/01/23

Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii

dr n. farm. Sławomir Białek

16

15-16.05

online Teams

FS/M5/02/23

Terapia żywieniowa i przygotowywanie żywienia pozajelitowego

dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik

16

05.06

stacjonarnie

FS/M9/03/23

Komunikacja interpersonalna i współpraca z personelem medycznym

dr hab. Dorota Włodarczyk

8

11-13.09

online Teams

FS/M6/04/23

Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie radiofarmaceutyków

mgr farm. Paweł Ochman

24

02-03.10

online Teams

FS/M4/05/23

Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie leków cytotoksycznych

mgr farm. Marcin Bochniarz

16

           

II rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

23.01

online Teams

FS/M7/06/23

Prawo farmaceutyczne i badania kliniczne

mec. Krzysztof Jop

8

24-26.04

online Teams

FS/M2/07/23

Polityka lekowa szpitala i gospodarka w szpitalu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (cz.1)

dr n. farm. Elżbieta Kuriata

24

12-13.06

online Teams

FS/M4/08/23

Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie leków cytotoksycznych

mgr farm. Marcin Bochniarz

16

18-19.09

stacjonarnie

FS/M5/09/23

Terapia żywieniowa i przygotowywanie żywienia pozajelitowego

dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik

16

13-14.11

online Teams

FS/M1/10/23

Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii

dr n. farm. Sławomir Białek

16

           

III rok specjalizacji (dopiero w 2024 r.)

     
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

 

online Teams

 

Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii

dr n. farm. Sławomir Białek

16

 

online Teams

 

Polityka lekowa szpitala i gospodarka w szpitalu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (cz.2)

dr n. farm. Elżbieta Kuriata

16

 

online Teams

 

Jałowe preparaty lecznicze – sporządzanie oraz nadzór nad jakością i bezpieczeństwem

dr Krysińska

24

 

online Teams

 

Naukowa informacja o produktach leczniczych i wyrobach medycznych

 

8

 

online Teams

 

Postępy w farmacji szpitalnej – moduł podsumowujący

dr n. farm. Sławomir Białek

16

 

online Teams

 

Kurs specjalizacyjny jednolity – Prawo medyczne

cec. Krzysztof Jop

16

 

Zasady odbywania specjalizacji rozpoczętych od roku 2017 regulują przepisy:

 

 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499)

 • ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. 2021 poz. 97)

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów z dnia 15 lutego 2017 r.

 • Programy specjalizacji są dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2023.

 

REKRUTACJA

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej , a także kursy szkolenia ciągłego.

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
 2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)  – wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne;
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.

Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

 • od 15. listopada do 15. grudnia,  
 • od 30. kwietnia do 31. maja.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/farmaceuci2

 

Szkolenia dla farmaceutów

Studia podyplomowe
Specjalizacja w dziedzinie farmacji aptecznej

FARMACJA APTECZNA - wykaz kursów specjalizacyjnych w 2023 rok

I rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

 

 

FA/M6/01/23

Prawne, ekonomiczne i etyczne aspekty pracy farmaceuty

dr n. farm. Sławomir Białek

16

 

 

FA/M5/02/23

Opieka farmaceutyczna (cz.1)

dr n. farm. Anna Dworakowska

24

 

 

FA/M2/03/23

Receptura apteczna (cz.1)

prof. dr hab. Maciej Małecki

16

 

 

FA/M1/04/23

Postępy nauk farmaceutycznych (cz.1)

dr n. farm. Sławomir Białek

32

           

II rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

27-28.03

online Teams

FA/M3/05/23

Biofarmacja z farmakokinetyką

dr n. farm. Paweł Kunicki

16

07-08.09

online Teams

FA/M2/06/23

Receptura apteczna (cz.2)

prof. dr hab. Maciej Małecki

16

09-12.10

online Teams

FA/M5/07/23

Opieka farmaceutyczna (cz.2)

dr n. farm. Anna Dworakowska

32

27-29.11

online Teams

FA/M1/08/23

Postępy nauk farmaceutycznych (cz.2)

dr n. farm. Sławomir Białek

24

           

III rok specjalizacji (tylko dla osób, które mają do zrealizowania wyłącznie te dwa kursy)

   
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

01.02

online Teams

FA/M7/12/23

Postępy w farmacji aptecznej - moduł podsumowujący

dr n. farm. Sławomir Białek

8

30-31.01

online Teams

FA/PM/13/23

Prawo medyczne

mec. Krzysztof Jop

16

Specjalizacja w dziedzinie farmacji szpitalnej

FARMACJA SZPITALNA - wykaz kursów specjalizacyjnych w 2023 roku

I rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

17-18.04 (nowy termin)

online Teams

FS/M1/01/23

Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii

dr n. farm. Sławomir Białek

16

15-16.05

online Teams

FS/M5/02/23

Terapia żywieniowa i przygotowywanie żywienia pozajelitowego

dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik

16

05.06

stacjonarnie

FS/M9/03/23

Komunikacja interpersonalna i współpraca z personelem medycznym

dr hab. Dorota Włodarczyk

8

11-13.09

online Teams

FS/M6/04/23

Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie radiofarmaceutyków

mgr farm. Paweł Ochman

24

02-03.10

online Teams

FS/M4/05/23

Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie leków cytotoksycznych

mgr farm. Marcin Bochniarz

16

           

II rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

23.01

online Teams

FS/M7/06/23

Prawo farmaceutyczne i badania kliniczne

mec. Krzysztof Jop

8

24-26.04

online Teams

FS/M2/07/23

Polityka lekowa szpitala i gospodarka w szpitalu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (cz.1)

dr n. farm. Elżbieta Kuriata

24

12-13.06

online Teams

FS/M4/08/23

Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie leków cytotoksycznych

mgr farm. Marcin Bochniarz

16

18-19.09

stacjonarnie

FS/M5/09/23

Terapia żywieniowa i przygotowywanie żywienia pozajelitowego

dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik

16

13-14.11

online Teams

FS/M1/10/23

Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii

dr n. farm. Sławomir Białek

16

           

III rok specjalizacji (dopiero w 2024 r.)

     
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

 

online Teams

 

Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii

dr n. farm. Sławomir Białek

16

 

online Teams

 

Polityka lekowa szpitala i gospodarka w szpitalu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (cz.2)

dr n. farm. Elżbieta Kuriata

16

 

online Teams

 

Jałowe preparaty lecznicze – sporządzanie oraz nadzór nad jakością i bezpieczeństwem

dr Krysińska

24

 

online Teams

 

Naukowa informacja o produktach leczniczych i wyrobach medycznych

 

8

 

online Teams

 

Postępy w farmacji szpitalnej – moduł podsumowujący

dr n. farm. Sławomir Białek

16

 

online Teams

 

Kurs specjalizacyjny jednolity – Prawo medyczne

cec. Krzysztof Jop

16

 

Zasady odbywania specjalizacji rozpoczętych od roku 2017 regulują przepisy:

 

 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499)

 • ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. 2021 poz. 97)

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów z dnia 15 lutego 2017 r.

 • Programy specjalizacji są dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2023.

 

REKRUTACJA

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej , a także kursy szkolenia ciągłego.

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
 2. złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK)  – wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne;
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego.

Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

 • od 15. listopada do 15. grudnia,  
 • od 30. kwietnia do 31. maja.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/farmaceuci2

 

Szkolenia dla farmaceutów

Studia podyplomowe
Specjalizacja w dziedzinie farmacji aptecznej

FARMACJA APTECZNA - wykaz kursów specjalizacyjnych w 2023 rok

I rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

 

 

FA/M6/01/23

Prawne, ekonomiczne i etyczne aspekty pracy farmaceuty

dr n. farm. Sławomir Białek

16

 

 

FA/M5/02/23

Opieka farmaceutyczna (cz.1)

dr n. farm. Anna Dworakowska

24

 

 

FA/M2/03/23

Receptura apteczna (cz.1)

prof. dr hab. Maciej Małecki

16

 

 

FA/M1/04/23

Postępy nauk farmaceutycznych (cz.1)

dr n. farm. Sławomir Białek

32

           

II rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

27-28.03

online Teams

FA/M3/05/23

Biofarmacja z farmakokinetyką

dr n. farm. Paweł Kunicki

16

07-08.09

online Teams

FA/M2/06/23

Receptura apteczna (cz.2)

prof. dr hab. Maciej Małecki

16

09-12.10

online Teams

FA/M5/07/23

Opieka farmaceutyczna (cz.2)

dr n. farm. Anna Dworakowska

32

27-29.11

online Teams

FA/M1/08/23

Postępy nauk farmaceutycznych (cz.2)

dr n. farm. Sławomir Białek

24

           

III rok specjalizacji (tylko dla osób, które mają do zrealizowania wyłącznie te dwa kursy)

   
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

01.02

online Teams

FA/M7/12/23

Postępy w farmacji aptecznej - moduł podsumowujący

dr n. farm. Sławomir Białek

8

30-31.01

online Teams

FA/PM/13/23

Prawo medyczne

mec. Krzysztof Jop

16

Specjalizacja w dziedzinie farmacji szpitalnej

FARMACJA SZPITALNA - wykaz kursów specjalizacyjnych w 2023 roku

I rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

17-18.04 (nowy termin)

online Teams

FS/M1/01/23

Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii

dr n. farm. Sławomir Białek

16

15-16.05

online Teams

FS/M5/02/23

Terapia żywieniowa i przygotowywanie żywienia pozajelitowego

dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik

16

05.06

stacjonarnie

FS/M9/03/23

Komunikacja interpersonalna i współpraca z personelem medycznym

dr hab. Dorota Włodarczyk

8

11-13.09

online Teams

FS/M6/04/23

Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie radiofarmaceutyków

mgr farm. Paweł Ochman

24

02-03.10

online Teams

FS/M4/05/23

Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie leków cytotoksycznych

mgr farm. Marcin Bochniarz

16

           

II rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

23.01

online Teams

FS/M7/06/23

Prawo farmaceutyczne i badania kliniczne

mec. Krzysztof Jop

8

24-26.04

online Teams

FS/M2/07/23

Polityka lekowa szpitala i gospodarka w szpitalu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (cz.1)

dr n. farm. Elżbieta Kuriata

24

12-13.06

online Teams

FS/M4/08/23

Bezpieczeństwo pracy i przygotowywanie leków cytotoksycznych

mgr farm. Marcin Bochniarz

16

18-19.09

stacjonarnie

FS/M5/09/23

Terapia żywieniowa i przygotowywanie żywienia pozajelitowego

dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik

16

13-14.11

online Teams

FS/M1/10/23

Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii

dr n. farm. Sławomir Białek

16

           

III rok specjalizacji (dopiero w 2024 r.)

     
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

 

online Teams

 

Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii

dr n. farm. Sławomir Białek

16

 

online Teams

 

Polityka lekowa szpitala i gospodarka w szpitalu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (cz.2)

dr n. farm. Elżbieta Kuriata

16

 

online Teams

 

Jałowe preparaty lecznicze – sporządzanie oraz nadzór nad jakością i bezpieczeństwem

dr Krysińska

24

 

online Teams

 

Naukowa informacja o produktach leczniczych i wyrobach medycznych

 

8

 

online Teams

 

Postępy w farmacji szpitalnej – moduł podsumowujący

dr n. farm. Sławomir Białek

16

 

online Teams

 

Kurs specjalizacyjny jednolity – Prawo medyczne

cec. Krzysztof Jop

16

 

Zasady odbywania specjalizacji rozpoczętych od roku 2017 regulują przepisy:

 

 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499)

 • ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. 2021 poz. 97)

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów z dnia 15 lutego 2017 r.

 • Programy specjalizacji są dostępne na stronie www.cmkp.edu.pl