Szkolenia dla pielęgniarek i położnych

Harmonogram szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek w 2021 roku

 

Specjalizacja  w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

 

Kurs nr ANZ/SCh/01/21

Specjalizacja  w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek
Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Dr n. o zdr.  Mariola Pietrzak 

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

październik 2021

CZAS TRWANIA:

20 miesięcy

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

4500 PLN

ZGŁOSZENIA NA SPECJALIZACJĘ:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

Kurs nr ANZ/SA/02/21

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Małgorzata Jadczak

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

październik 2021

CZAS TRWANIA:

20 miesięcy 

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

4 500 PLN

ZGŁOSZENIA NA SPECJALIZACJĘ:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa  internistycznego

 

Kurs nr ANZ/SN/03/21

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa  internistycznego

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

mgr Magdalena Sekowska

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANE TERMIN/Y:

maj 2021

CZAS TRWANIA:

20 miesięcy 

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

4400 zł

ZGŁOSZENIA NA SPECJALIZACJĘ:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

 

Kurs nr ANZ/SR/04/21

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Barbara Knoff

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANE TERMIN/Y:

Wrzesień  2021

CZAS TRWANIA:

20 miesięcy 

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

4500 zł

ZGŁOSZENIA NA SPECJALIZACJĘ:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

 

Kurs nr ANZ/SR/05/21

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Agnieszka Fidos

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

październik 2021

CZAS TRWANIA:

20 miesięcy 

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

4400 PLN

ZGŁOSZENIA NA SPECJALIZACJĘ:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 

Kurs nr ANZ/KSRKO/01/21

Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Kajetan Gawarecki

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

marzec 2021

CZAS TRWANIA:

2 miesiące

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

600 PLN

ZGŁOSZENIA NA KURS:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I

 

Kurs nr ANZ/KSOLiWR/02/21

Kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Magdalena Pakieła

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

luty-marzec 2020

CZAS TRWANIA:

2 miesiące

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

750 PLN

ZGŁOSZENIA NA KURS:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

                                    

E-mail: zps@wum.edu.pl  lub  anna.rychlica @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne

 

Kurs nr ANZ/KSWiBF/03/21

Kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Magdalena Sękowska

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

marzec-kwiecień 2021

CZAS TRWANIA:

2 miesiące

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

850 PLN

ZGŁOSZENIA NA KURS:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps@wum.edu.pl  lub  anna.rychlica @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Kurs specjalistyczny szczepienia ochronne

 

Kurs nr ANZ/KSWiBF/04/21

Kurs specjalistyczny szczepienia ochronne

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Barbara Knoff

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

luty-marzec 2021

CZAS TRWANIA:

1 miesiąc

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

650  PLN

ZGŁOSZENIA NA KURS:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel.  22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps@wum.edu.pl  lub  anna.rychlica @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Harmonogram szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek w 2021 roku

 

Specjalizacja  w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

 

Kurs nr ANZ/SCh/01/21

Specjalizacja  w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek
Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Dr n. o zdr.  Mariola Pietrzak 

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

październik 2021

CZAS TRWANIA:

20 miesięcy

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

4500 PLN

ZGŁOSZENIA NA SPECJALIZACJĘ:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

Kurs nr ANZ/SA/02/21

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Małgorzata Jadczak

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

październik 2021

CZAS TRWANIA:

20 miesięcy 

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

4 500 PLN

ZGŁOSZENIA NA SPECJALIZACJĘ:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa  internistycznego

 

Kurs nr ANZ/SN/03/21

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa  internistycznego

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

mgr Magdalena Sekowska

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANE TERMIN/Y:

maj 2021

CZAS TRWANIA:

20 miesięcy 

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

4400 zł

ZGŁOSZENIA NA SPECJALIZACJĘ:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

 

Kurs nr ANZ/SR/04/21

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Barbara Knoff

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANE TERMIN/Y:

Wrzesień  2021

CZAS TRWANIA:

20 miesięcy 

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

4500 zł

ZGŁOSZENIA NA SPECJALIZACJĘ:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

 

Kurs nr ANZ/SR/05/21

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Agnieszka Fidos

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

październik 2021

CZAS TRWANIA:

20 miesięcy 

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

4400 PLN

ZGŁOSZENIA NA SPECJALIZACJĘ:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 

Kurs nr ANZ/KSRKO/01/21

Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Kajetan Gawarecki

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

marzec 2021

CZAS TRWANIA:

2 miesiące

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

600 PLN

ZGŁOSZENIA NA KURS:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I

 

Kurs nr ANZ/KSOLiWR/02/21

Kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Magdalena Pakieła

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

luty-marzec 2020

CZAS TRWANIA:

2 miesiące

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

750 PLN

ZGŁOSZENIA NA KURS:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

                                    

E-mail: zps@wum.edu.pl  lub  anna.rychlica @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne

 

Kurs nr ANZ/KSWiBF/03/21

Kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Magdalena Sękowska

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

marzec-kwiecień 2021

CZAS TRWANIA:

2 miesiące

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

850 PLN

ZGŁOSZENIA NA KURS:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps@wum.edu.pl  lub  anna.rychlica @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Kurs specjalistyczny szczepienia ochronne

 

Kurs nr ANZ/KSWiBF/04/21

Kurs specjalistyczny szczepienia ochronne

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Barbara Knoff

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

luty-marzec 2021

CZAS TRWANIA:

1 miesiąc

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

650  PLN

ZGŁOSZENIA NA KURS:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel.  22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps@wum.edu.pl  lub  anna.rychlica @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Harmonogram szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek w 2021 roku

 

Specjalizacja  w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

 

Kurs nr ANZ/SCh/01/21

Specjalizacja  w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek
Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Dr n. o zdr.  Mariola Pietrzak 

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

październik 2021

CZAS TRWANIA:

20 miesięcy

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

4500 PLN

ZGŁOSZENIA NA SPECJALIZACJĘ:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

Kurs nr ANZ/SA/02/21

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Małgorzata Jadczak

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

październik 2021

CZAS TRWANIA:

20 miesięcy 

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

4 500 PLN

ZGŁOSZENIA NA SPECJALIZACJĘ:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa  internistycznego

 

Kurs nr ANZ/SN/03/21

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa  internistycznego

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

mgr Magdalena Sekowska

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANE TERMIN/Y:

maj 2021

CZAS TRWANIA:

20 miesięcy 

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

4400 zł

ZGŁOSZENIA NA SPECJALIZACJĘ:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

 

Kurs nr ANZ/SR/04/21

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Barbara Knoff

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANE TERMIN/Y:

Wrzesień  2021

CZAS TRWANIA:

20 miesięcy 

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

4500 zł

ZGŁOSZENIA NA SPECJALIZACJĘ:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

 

Kurs nr ANZ/SR/05/21

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Agnieszka Fidos

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

październik 2021

CZAS TRWANIA:

20 miesięcy 

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

4400 PLN

ZGŁOSZENIA NA SPECJALIZACJĘ:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 

Kurs nr ANZ/KSRKO/01/21

Kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Kajetan Gawarecki

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

marzec 2021

CZAS TRWANIA:

2 miesiące

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

600 PLN

ZGŁOSZENIA NA KURS:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I

 

Kurs nr ANZ/KSOLiWR/02/21

Kurs specjalistyczny ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Magdalena Pakieła

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

luty-marzec 2020

CZAS TRWANIA:

2 miesiące

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

750 PLN

ZGŁOSZENIA NA KURS:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

                                    

E-mail: zps@wum.edu.pl  lub  anna.rychlica @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne

 

Kurs nr ANZ/KSWiBF/03/21

Kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Magdalena Sękowska

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

marzec-kwiecień 2021

CZAS TRWANIA:

2 miesiące

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

850 PLN

ZGŁOSZENIA NA KURS:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps@wum.edu.pl  lub  anna.rychlica @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html

Kurs specjalistyczny szczepienia ochronne

 

Kurs nr ANZ/KSWiBF/04/21

Kurs specjalistyczny szczepienia ochronne

ORGANIZATOR:

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

KIEROWNIK NAUKOWY:

Mgr Barbara Knoff

KIEROWNIK ORGANIZACYJNY:

Dr n. o zdr.  Grażyna Wójcik

PRZEWIDYWANY TERMIN:

luty-marzec 2021

CZAS TRWANIA:

1 miesiąc

PRZEWIDYWANA OPŁATA:

650  PLN

ZGŁOSZENIA NA KURS:

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel.  22 877 35 97  lub  0 728-960-547

E-mail: zps@wum.edu.pl  lub  anna.rychlica @wum.edu.pl

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach dostępnych u organizatora szkolenia lub na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/wydzialy/wnoz/kursy.html