Szkolenia dla diagnostów

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2022.

 

REKRUTACJA

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który:

 1. Załóży konto w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).
 2. Potwierdzi swoją tożsamość w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.
 3. Złóży w SMK wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar gdzie zamierzasz odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

 • od 15. listopada do 15. grudnia,  
 • od 30. kwietnia do 31. maja.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/diagnosci-laboratoryjni2

 

 

HARMONOGRAM

 

LABORATORYJNA DIAGNIOSTYKA MEDYCZNA – kursy w roku 2022

I rok

Termin

Moduł

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

e-learning

14-27.03

II

LDM/01/M2/22

Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych

i nabytych zaburzeń hemostazy

doc. Olga. Ciepiela

24

e-learning

09-22.05

I

LDM/02/M1/22

Zastosowanie technik immunochemicznych

w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych

doc. Olga. Ciepiela

24

e-learning

05-18.09

IV

LDM/03/M4/22

Badania układu odpornościowego

dr Katarzyna Popko

24

e-learning

14-27.11

III

LDM/04/M3/22

Podstawy analityki ogólnej i parazytologii

doc. Olga. Ciepiela

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

II rok

 

Termin

Moduł

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

stacjonarnie

14-18.02

II

LDM/05/M2/22

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości

i hematologicznych zespołów rozrostowych 

doc. Olga. Ciepiela

40

MS Teams

06-08.06

V

LDM/06/M5/22

Organizacja laboratorium,

wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości

prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk

24

MS Teams

19-22.09

I

LDM/07/M1/22

Badania laboratoryjne w stanach nagłych

doc. Olga. Ciepiela

32

 

 

 

 

 

 

 

*    *    *

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2021 poz. 866)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2016 poz. 1950)

 

STAŻ

 

Wyjaz jednostek stażowych - tabela

Skierowanie na staż - wzór

Potwierdzenie odbycia stażu  - wzór

 

  

 

 

 

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2022.

 

REKRUTACJA

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który:

 1. Załóży konto w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).
 2. Potwierdzi swoją tożsamość w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.
 3. Złóży w SMK wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar gdzie zamierzasz odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

 • od 15. listopada do 15. grudnia,  
 • od 30. kwietnia do 31. maja.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/diagnosci-laboratoryjni2

 

 

HARMONOGRAM

 

LABORATORYJNA DIAGNIOSTYKA MEDYCZNA – kursy w roku 2022

I rok

Termin

Moduł

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

e-learning

14-27.03

II

LDM/01/M2/22

Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych

i nabytych zaburzeń hemostazy

doc. Olga. Ciepiela

24

e-learning

09-22.05

I

LDM/02/M1/22

Zastosowanie technik immunochemicznych

w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych

doc. Olga. Ciepiela

24

e-learning

05-18.09

IV

LDM/03/M4/22

Badania układu odpornościowego

dr Katarzyna Popko

24

e-learning

14-27.11

III

LDM/04/M3/22

Podstawy analityki ogólnej i parazytologii

doc. Olga. Ciepiela

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

II rok

 

Termin

Moduł

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

stacjonarnie

14-18.02

II

LDM/05/M2/22

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości

i hematologicznych zespołów rozrostowych 

doc. Olga. Ciepiela

40

MS Teams

06-08.06

V

LDM/06/M5/22

Organizacja laboratorium,

wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości

prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk

24

MS Teams

19-22.09

I

LDM/07/M1/22

Badania laboratoryjne w stanach nagłych

doc. Olga. Ciepiela

32

 

 

 

 

 

 

 

*    *    *

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2021 poz. 866)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2016 poz. 1950)

 

STAŻ

 

Wyjaz jednostek stażowych - tabela

Skierowanie na staż - wzór

Potwierdzenie odbycia stażu  - wzór

 

  

 

 

 

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2022.

 

REKRUTACJA

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który:

 1. Załóży konto w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).
 2. Potwierdzi swoją tożsamość w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.
 3. Złóży w SMK wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar gdzie zamierzasz odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

 • od 15. listopada do 15. grudnia,  
 • od 30. kwietnia do 31. maja.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/diagnosci-laboratoryjni2

 

 

HARMONOGRAM

 

LABORATORYJNA DIAGNIOSTYKA MEDYCZNA – kursy w roku 2022

I rok

Termin

Moduł

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

e-learning

14-27.03

II

LDM/01/M2/22

Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych

i nabytych zaburzeń hemostazy

doc. Olga. Ciepiela

24

e-learning

09-22.05

I

LDM/02/M1/22

Zastosowanie technik immunochemicznych

w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych

doc. Olga. Ciepiela

24

e-learning

05-18.09

IV

LDM/03/M4/22

Badania układu odpornościowego

dr Katarzyna Popko

24

e-learning

14-27.11

III

LDM/04/M3/22

Podstawy analityki ogólnej i parazytologii

doc. Olga. Ciepiela

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

II rok

 

Termin

Moduł

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

stacjonarnie

14-18.02

II

LDM/05/M2/22

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości

i hematologicznych zespołów rozrostowych 

doc. Olga. Ciepiela

40

MS Teams

06-08.06

V

LDM/06/M5/22

Organizacja laboratorium,

wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości

prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk

24

MS Teams

19-22.09

I

LDM/07/M1/22

Badania laboratoryjne w stanach nagłych

doc. Olga. Ciepiela

32

 

 

 

 

 

 

 

*    *    *

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2021 poz. 866)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2016 poz. 1950)

 

STAŻ

 

Wyjaz jednostek stażowych - tabela

Skierowanie na staż - wzór

Potwierdzenie odbycia stażu  - wzór