Szkolenia dla diagnostów

diagności zdjęcie

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2023.

 

REKRUTACJA

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który:

 1. Założy konto w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).
 2. Potwierdzi swoją tożsamość w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.
 3. Złoży w SMK wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar gdzie zamierzasz odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

 • od 15. listopada do 15. grudnia,  
 • od 30. kwietnia do 31. maja.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/diagnosci-laboratoryjni2

Szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych:

Studia podyplomowe
Specjalizacja w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej

- harmonogram (treść poniżej)

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA - wykaz kursów specjalizacyjnych w 2023 roku

I rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

13-15.03

stacjonarnie

LDM/01/M2/23

Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy

dr hab. Olga. Ciepiela

24

08-10.05

online Teams

LDM/02/M1/23

Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych

dr hab. Olga. Ciepiela

24

04-06.09

online Teams

LDM/03/M4/23

Badania układu odpornościowego

dr n. med. Katarzyna Popko

24

13-15.11

stacjonarnie

LDM/04/M3/23

Podstawy analityki ogólnej i parazytologii

dr hab. Olga. Ciepiela

24

           

II rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

06-10.02

stacjonarnie

LDM/05/M2/23

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych

dr hab. Olga. Ciepiela

40

05-07.06

online Teams

LDM/06/M5/23

Organizacja laboratorium, wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości

prof. Mirosława Pietruczuk

24

18-21.09

online Teams

LDM/07/M1/23

Badania laboratoryjne w stanach nagłych

dr hab. Olga. Ciepiela

32

           

III rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

23-26.10

stacjonarnie

LDM/08/M6/23

Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej

dr hab. Agnieszka Pollak

32

27-28.04 (nowy termin)

online Teams

LDM/12/PM/23

Kurs specjalizacyjny jednolity: Prawo medyczne

mec. Krzysztof Jop

16

           

IV rok specjalizacji (dopiero w 2024 r.)

     
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

czerwiec

 

LDM/10/M6/23

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (cz. I)

dr hab. Olga. Ciepiela

40

wrzesień

 

LDM/10/M6/23

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (cz. II)

dr hab. Olga. Ciepiela

40

grudzień

 

LDM/11/M6/23

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (cz. III)

dr hab. Olga. Ciepiela

40

STAŻ 

Wykaz jednostek stażowych - tabela

Skierowanie na staż - wzór

Potwierdzenie odbycia stażu - wzór

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2021 poz. 866)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2016 poz. 1950)

 

  

 

 

 

diagności zdjęcie

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2023.

 

REKRUTACJA

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który:

 1. Założy konto w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).
 2. Potwierdzi swoją tożsamość w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.
 3. Złoży w SMK wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar gdzie zamierzasz odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

 • od 15. listopada do 15. grudnia,  
 • od 30. kwietnia do 31. maja.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/diagnosci-laboratoryjni2

Szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych:

Studia podyplomowe
Specjalizacja w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej

- harmonogram (treść poniżej)

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA - wykaz kursów specjalizacyjnych w 2023 roku

I rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

13-15.03

stacjonarnie

LDM/01/M2/23

Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy

dr hab. Olga. Ciepiela

24

08-10.05

online Teams

LDM/02/M1/23

Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych

dr hab. Olga. Ciepiela

24

04-06.09

online Teams

LDM/03/M4/23

Badania układu odpornościowego

dr n. med. Katarzyna Popko

24

13-15.11

stacjonarnie

LDM/04/M3/23

Podstawy analityki ogólnej i parazytologii

dr hab. Olga. Ciepiela

24

           

II rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

06-10.02

stacjonarnie

LDM/05/M2/23

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych

dr hab. Olga. Ciepiela

40

05-07.06

online Teams

LDM/06/M5/23

Organizacja laboratorium, wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości

prof. Mirosława Pietruczuk

24

18-21.09

online Teams

LDM/07/M1/23

Badania laboratoryjne w stanach nagłych

dr hab. Olga. Ciepiela

32

           

III rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

23-26.10

stacjonarnie

LDM/08/M6/23

Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej

dr hab. Agnieszka Pollak

32

27-28.04 (nowy termin)

online Teams

LDM/12/PM/23

Kurs specjalizacyjny jednolity: Prawo medyczne

mec. Krzysztof Jop

16

           

IV rok specjalizacji (dopiero w 2024 r.)

     
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

czerwiec

 

LDM/10/M6/23

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (cz. I)

dr hab. Olga. Ciepiela

40

wrzesień

 

LDM/10/M6/23

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (cz. II)

dr hab. Olga. Ciepiela

40

grudzień

 

LDM/11/M6/23

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (cz. III)

dr hab. Olga. Ciepiela

40

STAŻ 

Wykaz jednostek stażowych - tabela

Skierowanie na staż - wzór

Potwierdzenie odbycia stażu - wzór

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2021 poz. 866)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2016 poz. 1950)

 

  

 

 

 

diagności zdjęcie

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2023.

 

REKRUTACJA

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który:

 1. Założy konto w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).
 2. Potwierdzi swoją tożsamość w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.
 3. Złoży w SMK wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar gdzie zamierzasz odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

 • od 15. listopada do 15. grudnia,  
 • od 30. kwietnia do 31. maja.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/diagnosci-laboratoryjni2

Szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych:

Studia podyplomowe
Specjalizacja w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej

- harmonogram (treść poniżej)

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA - wykaz kursów specjalizacyjnych w 2023 roku

I rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

13-15.03

stacjonarnie

LDM/01/M2/23

Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy

dr hab. Olga. Ciepiela

24

08-10.05

online Teams

LDM/02/M1/23

Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych

dr hab. Olga. Ciepiela

24

04-06.09

online Teams

LDM/03/M4/23

Badania układu odpornościowego

dr n. med. Katarzyna Popko

24

13-15.11

stacjonarnie

LDM/04/M3/23

Podstawy analityki ogólnej i parazytologii

dr hab. Olga. Ciepiela

24

           

II rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

06-10.02

stacjonarnie

LDM/05/M2/23

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych

dr hab. Olga. Ciepiela

40

05-07.06

online Teams

LDM/06/M5/23

Organizacja laboratorium, wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości

prof. Mirosława Pietruczuk

24

18-21.09

online Teams

LDM/07/M1/23

Badania laboratoryjne w stanach nagłych

dr hab. Olga. Ciepiela

32

           

III rok specjalizacji

       
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

23-26.10

stacjonarnie

LDM/08/M6/23

Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej

dr hab. Agnieszka Pollak

32

27-28.04 (nowy termin)

online Teams

LDM/12/PM/23

Kurs specjalizacyjny jednolity: Prawo medyczne

mec. Krzysztof Jop

16

           

IV rok specjalizacji (dopiero w 2024 r.)

     
           

Termin

Forma

Nr kursu

Temat kursu

Kierownik naukowy

Godz.

czerwiec

 

LDM/10/M6/23

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (cz. I)

dr hab. Olga. Ciepiela

40

wrzesień

 

LDM/10/M6/23

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (cz. II)

dr hab. Olga. Ciepiela

40

grudzień

 

LDM/11/M6/23

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (cz. III)

dr hab. Olga. Ciepiela

40

STAŻ 

Wykaz jednostek stażowych - tabela

Skierowanie na staż - wzór

Potwierdzenie odbycia stażu - wzór

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2021 poz. 866)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2016 poz. 1950)