Szkolenia dla diagnostów

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2023.

 

REKRUTACJA

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który:

 1. Założy konto w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).
 2. Potwierdzi swoją tożsamość w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.
 3. Złoży w SMK wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar gdzie zamierzasz odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

 • od 15. listopada do 15. grudnia,  
 • od 30. kwietnia do 31. maja.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/diagnosci-laboratoryjni2

 

 

HARMONOGRAM

 

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA - wykaz kursów specjalizacyjnych w 2023 roku
I rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
13-15.03 stacjonarnie LDM/01/M2/23 Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy dr hab. Olga. Ciepiela 24
08-10.05 online Teams LDM/02/M1/23 Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych dr hab. Olga. Ciepiela 24
04-06.09 online Teams LDM/03/M4/23 Badania układu odpornościowego dr n. med. Katarzyna Popko 24
13-15.11 stacjonarnie LDM/04/M3/23 Podstawy analityki ogólnej i parazytologii dr hab. Olga. Ciepiela 24
II rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
06-10.02 stacjonarnie LDM/05/M2/23 Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych dr hab. Olga. Ciepiela 40
05-07.06 online Teams LDM/06/M5/23 Organizacja laboratorium, wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości prof. Mirosława Pietruczuk 24
18-21.09 online Teams LDM/07/M1/23 Badania laboratoryjne w stanach nagłych dr hab. Olga. Ciepiela 32
III rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
23-26.10 stacjonarnie LDM/08/M6/23 Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej dr hab. Agnieszka Pollak 32
27-28.04 (nowy termin) online Teams LDM/12/PM/23 Kurs specjalizacyjny jednolity: Prawo medyczne mec. Krzysztof Jop 16
IV rok specjalizacji (dopiero w 2024 r.)
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
czerwiec   LDM/10/M6/23 Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (cz. I) dr hab. Olga. Ciepiela 40
wrzesień   LDM/10/M6/23 Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (cz. II) dr hab. Olga. Ciepiela 40
grudzień   LDM/11/M6/23 Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (cz. III) dr hab. Olga. Ciepiela 40

*    *    *

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2021 poz. 866)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2016 poz. 1950)

 

STAŻ

 

Wykaz jednostek stażowych - tabela

Skierowanie na staż - wzór

Potwierdzenie odbycia stażu  - wzór

 

  

 

 

 

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2023.

 

REKRUTACJA

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który:

 1. Założy konto w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).
 2. Potwierdzi swoją tożsamość w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.
 3. Złoży w SMK wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar gdzie zamierzasz odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

 • od 15. listopada do 15. grudnia,  
 • od 30. kwietnia do 31. maja.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/diagnosci-laboratoryjni2

 

 

HARMONOGRAM

 

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA - wykaz kursów specjalizacyjnych w 2023 roku
I rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
13-15.03 stacjonarnie LDM/01/M2/23 Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy dr hab. Olga. Ciepiela 24
08-10.05 online Teams LDM/02/M1/23 Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych dr hab. Olga. Ciepiela 24
04-06.09 online Teams LDM/03/M4/23 Badania układu odpornościowego dr n. med. Katarzyna Popko 24
13-15.11 stacjonarnie LDM/04/M3/23 Podstawy analityki ogólnej i parazytologii dr hab. Olga. Ciepiela 24
II rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
06-10.02 stacjonarnie LDM/05/M2/23 Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych dr hab. Olga. Ciepiela 40
05-07.06 online Teams LDM/06/M5/23 Organizacja laboratorium, wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości prof. Mirosława Pietruczuk 24
18-21.09 online Teams LDM/07/M1/23 Badania laboratoryjne w stanach nagłych dr hab. Olga. Ciepiela 32
III rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
23-26.10 stacjonarnie LDM/08/M6/23 Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej dr hab. Agnieszka Pollak 32
27-28.04 (nowy termin) online Teams LDM/12/PM/23 Kurs specjalizacyjny jednolity: Prawo medyczne mec. Krzysztof Jop 16
IV rok specjalizacji (dopiero w 2024 r.)
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
czerwiec   LDM/10/M6/23 Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (cz. I) dr hab. Olga. Ciepiela 40
wrzesień   LDM/10/M6/23 Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (cz. II) dr hab. Olga. Ciepiela 40
grudzień   LDM/11/M6/23 Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (cz. III) dr hab. Olga. Ciepiela 40

*    *    *

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2021 poz. 866)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2016 poz. 1950)

 

STAŻ

 

Wykaz jednostek stażowych - tabela

Skierowanie na staż - wzór

Potwierdzenie odbycia stażu  - wzór

 

  

 

 

 

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2023.

 

REKRUTACJA

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

 

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który:

 1. Założy konto w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).
 2. Potwierdzi swoją tożsamość w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.
 3. Złoży w SMK wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar gdzie zamierzasz odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

 • od 15. listopada do 15. grudnia,  
 • od 30. kwietnia do 31. maja.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/diagnosci-laboratoryjni2

 

 

HARMONOGRAM

 

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA - wykaz kursów specjalizacyjnych w 2023 roku
I rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
13-15.03 stacjonarnie LDM/01/M2/23 Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy dr hab. Olga. Ciepiela 24
08-10.05 online Teams LDM/02/M1/23 Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych dr hab. Olga. Ciepiela 24
04-06.09 online Teams LDM/03/M4/23 Badania układu odpornościowego dr n. med. Katarzyna Popko 24
13-15.11 stacjonarnie LDM/04/M3/23 Podstawy analityki ogólnej i parazytologii dr hab. Olga. Ciepiela 24
II rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
06-10.02 stacjonarnie LDM/05/M2/23 Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych dr hab. Olga. Ciepiela 40
05-07.06 online Teams LDM/06/M5/23 Organizacja laboratorium, wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości prof. Mirosława Pietruczuk 24
18-21.09 online Teams LDM/07/M1/23 Badania laboratoryjne w stanach nagłych dr hab. Olga. Ciepiela 32
III rok specjalizacji
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
23-26.10 stacjonarnie LDM/08/M6/23 Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej dr hab. Agnieszka Pollak 32
27-28.04 (nowy termin) online Teams LDM/12/PM/23 Kurs specjalizacyjny jednolity: Prawo medyczne mec. Krzysztof Jop 16
IV rok specjalizacji (dopiero w 2024 r.)
Termin Forma Nr kursu Temat kursu Kierownik naukowy Godz.
czerwiec   LDM/10/M6/23 Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (cz. I) dr hab. Olga. Ciepiela 40
wrzesień   LDM/10/M6/23 Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (cz. II) dr hab. Olga. Ciepiela 40
grudzień   LDM/11/M6/23 Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych (cz. III) dr hab. Olga. Ciepiela 40

*    *    *

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2021 poz. 866)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2016 poz. 1950)

 

STAŻ

 

Wykaz jednostek stażowych - tabela

Skierowanie na staż - wzór

Potwierdzenie odbycia stażu  - wzór