Annals of Postgraduate Medical Science (ANPOMES)

Annals of Postgraduate Medical Science jest recenzowanym czasopismem naukowym, dbającym o wysoki poziom naukowy i edytorski wydawanych publikacji, działającym na rzecz upowszechniania wiedzy, budowania społeczeństwa wiedzy, otwartego na świat i nowe wyzwania poznawcze.

Szeroka tematyka czasopisma Annals of Postgraudate Medical Science łączy w sobie zagadnienia z szerokiego zakresu nauk medycznych: nauki medyczne przedkliniczne; nauki medyczne kliniczne, zabiegowe; nauki kliniczne, niezabiegowe.

Misją czasopisma jest dostarczanie fachowej wiedzy i praktycznych rozwiązań problemów spotykanych w codziennej pracy lekarzy i specjalistów w ochronie zdrowia.

Strona internetowa Czasopisma: www.annalsofpostgraduatemedicalscience.com

ISSN 2957-0107

Redakcja

 • Redaktor Naczelny: Dr n.med, Tomasz Guzel, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny                                                                                                                                                                   
 • Zastępca Redaktora Naczelnego: Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej/Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawski Uniwersytet Medyczny

Rada Redakcyjna

 • Redaktor Zarządzający: Dr n.med, Tomasz Guzel, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Redaktorzy Tematyczni:
  • Nauki medyczne przedkliniczne
  • Nauki medyczne kliniczne niezabiegowe
   Dr hab. n. med. Maciej Siński, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Nauki medyczne kliniczne zabiegowe:
   Dr n.med, Tomasz Guzel, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Sekretarz Redakcji:
  Mgr Aneta Jachnis-Morzy, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Biuro

 • Kontakt
  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  ul. Żwirki i Wigury 61,
  02-091 Warszawa, Polska
  tel.: +48 22 57 20 510, fax:  +48 22 57 20 511
  mail: anpomes@wum.edu.pl

 

 

Annals of Postgraduate Medical Science jest recenzowanym czasopismem naukowym, dbającym o wysoki poziom naukowy i edytorski wydawanych publikacji, działającym na rzecz upowszechniania wiedzy, budowania społeczeństwa wiedzy, otwartego na świat i nowe wyzwania poznawcze.

Szeroka tematyka czasopisma Annals of Postgraudate Medical Science łączy w sobie zagadnienia z szerokiego zakresu nauk medycznych: nauki medyczne przedkliniczne; nauki medyczne kliniczne, zabiegowe; nauki kliniczne, niezabiegowe.

Misją czasopisma jest dostarczanie fachowej wiedzy i praktycznych rozwiązań problemów spotykanych w codziennej pracy lekarzy i specjalistów w ochronie zdrowia.

Strona internetowa Czasopisma: www.annalsofpostgraduatemedicalscience.com

ISSN 2957-0107

Redakcja

 • Redaktor Naczelny: Dr n.med, Tomasz Guzel, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny                                                                                                                                                                   
 • Zastępca Redaktora Naczelnego: Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej/Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawski Uniwersytet Medyczny

Rada Redakcyjna

 • Redaktor Zarządzający: Dr n.med, Tomasz Guzel, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Redaktorzy Tematyczni:
  • Nauki medyczne przedkliniczne
  • Nauki medyczne kliniczne niezabiegowe
   Dr hab. n. med. Maciej Siński, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Nauki medyczne kliniczne zabiegowe:
   Dr n.med, Tomasz Guzel, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Sekretarz Redakcji:
  Mgr Aneta Jachnis-Morzy, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Biuro

 • Kontakt
  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  ul. Żwirki i Wigury 61,
  02-091 Warszawa, Polska
  tel.: +48 22 57 20 510, fax:  +48 22 57 20 511
  mail: anpomes@wum.edu.pl

 

 

Annals of Postgraduate Medical Science jest recenzowanym czasopismem naukowym, dbającym o wysoki poziom naukowy i edytorski wydawanych publikacji, działającym na rzecz upowszechniania wiedzy, budowania społeczeństwa wiedzy, otwartego na świat i nowe wyzwania poznawcze.

Szeroka tematyka czasopisma Annals of Postgraudate Medical Science łączy w sobie zagadnienia z szerokiego zakresu nauk medycznych: nauki medyczne przedkliniczne; nauki medyczne kliniczne, zabiegowe; nauki kliniczne, niezabiegowe.

Misją czasopisma jest dostarczanie fachowej wiedzy i praktycznych rozwiązań problemów spotykanych w codziennej pracy lekarzy i specjalistów w ochronie zdrowia.

Strona internetowa Czasopisma: www.annalsofpostgraduatemedicalscience.com

ISSN 2957-0107

Redakcja

 • Redaktor Naczelny: Dr n.med, Tomasz Guzel, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny                                                                                                                                                                   
 • Zastępca Redaktora Naczelnego: Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej/Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawski Uniwersytet Medyczny

Rada Redakcyjna

 • Redaktor Zarządzający: Dr n.med, Tomasz Guzel, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Redaktorzy Tematyczni:
  • Nauki medyczne przedkliniczne
  • Nauki medyczne kliniczne niezabiegowe
   Dr hab. n. med. Maciej Siński, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Nauki medyczne kliniczne zabiegowe:
   Dr n.med, Tomasz Guzel, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Sekretarz Redakcji:
  Mgr Aneta Jachnis-Morzy, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Biuro

 • Kontakt
  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  ul. Żwirki i Wigury 61,
  02-091 Warszawa, Polska
  tel.: +48 22 57 20 510, fax:  +48 22 57 20 511
  mail: anpomes@wum.edu.pl