Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Żwirki i Wigury 61
Budynek Rektoratu, pok. 509
02-091 Warszawa

Telefony:

22 57 20 510
(kursy do specjalizacji, kursy doskonalące, kursy ustawiczne)

22 57 20 519
(studia podyplomowe)

Fax:
22 57 20 511

e-mail: ckp@wum.edu.pl
godziny otwarcia Dziekanatu: 9.00 - 16.00
kontakt telefoniczny z Dziekanatem w godzinach 10.00 - 14.00

Sprawy administracyjno-organizacyjne, studia podyplomowe (rozliczenia), szkolenie podyplomowe (staże , obcokrajowcy – jęz. polski)

mgr Joanna Brześcińska
joanna.brzescinska@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 505
 

Studia podyplomowe, SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia

Magdalena Brzezińska 
magdalena.brzezinska@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 519 - studia podyplomowe
tel.: 512 929 803 - SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia

Kursy do specjalizacji, doskonalące i ustawiczne, szkolenia wewnętrzne

mgr Renata Warecka 
renata.warecka@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 510
 

Studia podyplomowe, faktury 

mgr Martyna Anioł-Staciwa
martyna.aniol@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 519
 

mgr Paulina Zielińska
paulina.zielinska@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 519
 

Kierownik Dziekanatu

mgr Małgorzata Kruk
malgorzata.kruk@wum.edu.pl
 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Żwirki i Wigury 61
Budynek Rektoratu, pok. 509
02-091 Warszawa

Telefony:

22 57 20 510
(kursy do specjalizacji, kursy doskonalące, kursy ustawiczne)

22 57 20 519
(studia podyplomowe)

Fax:
22 57 20 511

e-mail: ckp@wum.edu.pl
godziny otwarcia Dziekanatu: 9.00 - 16.00
kontakt telefoniczny z Dziekanatem w godzinach 10.00 - 14.00

Sprawy administracyjno-organizacyjne, studia podyplomowe (rozliczenia), szkolenie podyplomowe (staże , obcokrajowcy – jęz. polski)

mgr Joanna Brześcińska
joanna.brzescinska@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 505
 

Studia podyplomowe, SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia

Magdalena Brzezińska 
magdalena.brzezinska@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 519 - studia podyplomowe
tel.: 512 929 803 - SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia

Kursy do specjalizacji, doskonalące i ustawiczne, szkolenia wewnętrzne

mgr Renata Warecka 
renata.warecka@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 510
 

Studia podyplomowe, faktury 

mgr Martyna Anioł-Staciwa
martyna.aniol@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 519
 

mgr Paulina Zielińska
paulina.zielinska@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 519
 

Kierownik Dziekanatu

mgr Małgorzata Kruk
malgorzata.kruk@wum.edu.pl
 

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Żwirki i Wigury 61
Budynek Rektoratu, pok. 509
02-091 Warszawa

Telefony:

22 57 20 510
(kursy do specjalizacji, kursy doskonalące, kursy ustawiczne)

22 57 20 519
(studia podyplomowe)

Fax:
22 57 20 511

e-mail: ckp@wum.edu.pl
godziny otwarcia Dziekanatu: 9.00 - 16.00
kontakt telefoniczny z Dziekanatem w godzinach 10.00 - 14.00

Sprawy administracyjno-organizacyjne, studia podyplomowe (rozliczenia), szkolenie podyplomowe (staże , obcokrajowcy – jęz. polski)

mgr Joanna Brześcińska
joanna.brzescinska@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 505
 

Studia podyplomowe, SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia

Magdalena Brzezińska 
magdalena.brzezinska@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 519 - studia podyplomowe
tel.: 512 929 803 - SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia

Kursy do specjalizacji, doskonalące i ustawiczne, szkolenia wewnętrzne

mgr Renata Warecka 
renata.warecka@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 510
 

Studia podyplomowe, faktury 

mgr Martyna Anioł-Staciwa
martyna.aniol@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 519
 

mgr Paulina Zielińska
paulina.zielinska@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 519
 

Kierownik Dziekanatu

mgr Małgorzata Kruk
malgorzata.kruk@wum.edu.pl