Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
budynek Wydziału Farmaceutycznego (pok. 1.04 - I piętro - kostka II)

 

Telefony:

22 57 20 510
(kursy do specjalizacji, kursy doskonalące, kursy ustawiczne)

22 57 20 519
(studia podyplomowe)

 

e-mail: ckp@wum.edu.pl
godziny otwarcia Dziekanatu: 9.00 - 16.00
kontakt telefoniczny z Dziekanatem w godzinach 10.00 - 14.00

 

Dyrektor Centrum
prof. dr hab. med. Maciej Słodkowski
Sprawy administracyjno-organizacyjne, studia podyplomowe (rozliczenia), szkolenie podyplomowe (staże , obcokrajowcy – jęz. polski)

mgr Joanna Brześcińska
joanna.brzescinska@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 505
 

Studia podyplomowe, SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia

Magdalena Brzezińska 
magdalena.brzezinska@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 519 - studia podyplomowe
tel.: 512 929 803 - SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia

Kursy do specjalizacji, doskonalące i ustawiczne, szkolenia wewnętrzne

mgr Renata Warecka 
renata.warecka@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 510
 

Studia podyplomowe, faktury 

mgr Martyna Anioł-Staciwa
martyna.aniol@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 519
 

Studia podyplomowe, faktury, szkolenie farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych

mgr Paulina Zielińska
paulina.zielinska@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 519

Kierownik Dziekanatu

mgr Małgorzata Kruk
malgorzata.kruk@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 585

Koordynator ds. rozwoju form kształcenia podyplomowego Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM

Artur Z. Białoszewski, MPH
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
artur.bialoszewski@wum.edu.pl
Tel: +48 22 599-20-39

Koordynator ds. Kształcenia Podyplomowego kierunków Wydziału Farmaceutycznego

dr Sławomir Białek
Zakład Biochemii i Farmakogenomiki
Wydział Farmaceutyczny WUM
slawomir.bialek@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 974, 693879855

Koordynator ds. Kształcenia Podyplomowego kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu

Mgr Barbara Knoff
Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM
barbara.knoff@wum.edu.pl
tel.: 22 87 73 597

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
budynek Wydziału Farmaceutycznego (pok. 1.04 - I piętro - kostka II)

 

Telefony:

22 57 20 510
(kursy do specjalizacji, kursy doskonalące, kursy ustawiczne)

22 57 20 519
(studia podyplomowe)

 

e-mail: ckp@wum.edu.pl
godziny otwarcia Dziekanatu: 9.00 - 16.00
kontakt telefoniczny z Dziekanatem w godzinach 10.00 - 14.00

 

Dyrektor Centrum
prof. dr hab. med. Maciej Słodkowski
Sprawy administracyjno-organizacyjne, studia podyplomowe (rozliczenia), szkolenie podyplomowe (staże , obcokrajowcy – jęz. polski)

mgr Joanna Brześcińska
joanna.brzescinska@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 505
 

Studia podyplomowe, SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia

Magdalena Brzezińska 
magdalena.brzezinska@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 519 - studia podyplomowe
tel.: 512 929 803 - SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia

Kursy do specjalizacji, doskonalące i ustawiczne, szkolenia wewnętrzne

mgr Renata Warecka 
renata.warecka@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 510
 

Studia podyplomowe, faktury 

mgr Martyna Anioł-Staciwa
martyna.aniol@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 519
 

Studia podyplomowe, faktury, szkolenie farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych

mgr Paulina Zielińska
paulina.zielinska@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 519

Kierownik Dziekanatu

mgr Małgorzata Kruk
malgorzata.kruk@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 585

Koordynator ds. rozwoju form kształcenia podyplomowego Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM

Artur Z. Białoszewski, MPH
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
artur.bialoszewski@wum.edu.pl
Tel: +48 22 599-20-39

Koordynator ds. Kształcenia Podyplomowego kierunków Wydziału Farmaceutycznego

dr Sławomir Białek
Zakład Biochemii i Farmakogenomiki
Wydział Farmaceutyczny WUM
slawomir.bialek@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 974, 693879855

Koordynator ds. Kształcenia Podyplomowego kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu

Mgr Barbara Knoff
Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM
barbara.knoff@wum.edu.pl
tel.: 22 87 73 597

 

 

 

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
budynek Wydziału Farmaceutycznego (pok. 1.04 - I piętro - kostka II)

 

Telefony:

22 57 20 510
(kursy do specjalizacji, kursy doskonalące, kursy ustawiczne)

22 57 20 519
(studia podyplomowe)

 

e-mail: ckp@wum.edu.pl
godziny otwarcia Dziekanatu: 9.00 - 16.00
kontakt telefoniczny z Dziekanatem w godzinach 10.00 - 14.00

 

Dyrektor Centrum
prof. dr hab. med. Maciej Słodkowski
Sprawy administracyjno-organizacyjne, studia podyplomowe (rozliczenia), szkolenie podyplomowe (staże , obcokrajowcy – jęz. polski)

mgr Joanna Brześcińska
joanna.brzescinska@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 505
 

Studia podyplomowe, SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia

Magdalena Brzezińska 
magdalena.brzezinska@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 519 - studia podyplomowe
tel.: 512 929 803 - SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia

Kursy do specjalizacji, doskonalące i ustawiczne, szkolenia wewnętrzne

mgr Renata Warecka 
renata.warecka@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 510
 

Studia podyplomowe, faktury 

mgr Martyna Anioł-Staciwa
martyna.aniol@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 519
 

Studia podyplomowe, faktury, szkolenie farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych

mgr Paulina Zielińska
paulina.zielinska@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 519

Kierownik Dziekanatu

mgr Małgorzata Kruk
malgorzata.kruk@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 585

Koordynator ds. rozwoju form kształcenia podyplomowego Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM

Artur Z. Białoszewski, MPH
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
artur.bialoszewski@wum.edu.pl
Tel: +48 22 599-20-39

Koordynator ds. Kształcenia Podyplomowego kierunków Wydziału Farmaceutycznego

dr Sławomir Białek
Zakład Biochemii i Farmakogenomiki
Wydział Farmaceutyczny WUM
slawomir.bialek@wum.edu.pl
tel.: 22 57 20 974, 693879855

Koordynator ds. Kształcenia Podyplomowego kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu

Mgr Barbara Knoff
Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM
barbara.knoff@wum.edu.pl
tel.: 22 87 73 597