Staże podyplomowe (dla lekarzy po ukończeniu studiów)

Dla lekarzy

Czas odbywania stażu - 13 miesięcy:

 • Choroby wewnętrzne: 11 tygodni
 • Pediatria: 8 tygodni
 • Chirurgia ogólna: 8 tygodni
 • Położnictwo i ginekologia: 7 tygodni
 • Intensywna terapia i medycyna ratunkowa: Oddział Intensywnej Terapii: 2 tygodnie
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego: 3 tygodnie
 • Kurs Ratownictwa Medycznego: 1 tydzień
 • Psychiatria: 4 tygodnie
 • Medycyna rodzinna: 6 tygodni
 • Staż z zakresu orzecznictwa lekarskiego: 20 godzin wykładów
 • Staż z zakresu bioetyki: 20 godzin wykładów
 • Staż z zakresu prawa medycznego: 30 godzin wykładów

Zobacz również: Zasady przyznawania staży