Staże podyplomowe (dla lekarzy po ukończeniu studiów)

Dla lekarzy

Czas odbywania stażu - 13 miesięcy:

  • Choroby wewnętrzne: 11 tygodni
  • Pediatria: 8 tygodni
  • Chirurgia ogólna: 8 tygodni
  • Intensywna terapia: 5 tygodni
  • Medycyna rodzinna: 6 tygodni
  • Część personalizowana: 10 tygodni 

Zobacz również: Zasady przyznawania staży

  • GRAFIK STAŻOWY 2023/2024 r.:     Banacha i Lindleya