Nowoczesny HR w organizacji – jak połączyć kapitał ludzki z celami biznesowymi

O studiach

Celem studiów jest dostarczenie najnowszej światowej i polskiej wiedzy z zakresu organizacji, zarządzania i kierowania wraz z praktycznymi implikacjami w zróżnicowanych organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów należących do szeroko pojętej ochrony zdrowia oraz kształtowanie kompetencji i postaw wobec pracy i profesjonalizmu zawodowego, które umożliwią efektywne realizowanie ról i funkcji zawodowych i biznesowych.

Adresaci
1. Kadra zarządzająca podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, rehabilitacyjną i uzdrowiskową
2. Osoby zatrudnione w administracji różnych jednostek organizacyjnych, kadra kierownicza służb kadrowych, pionów IT oraz komórek wsparcia technicznego
3. Osoby, które chcą zacząć lub kontynuować karierę stanowiskową
Kierownik studiów

EKL foto

dr Eleonora Kuczmera Ludwiczyńska
Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), doktor nauk ekonomicznych. Przez całe życie zawodowe nauczyciel akademicki SGH (Kolegium Zarzadzania i Finansów). Twórca i kierownik PS Zarządzania Zasobami Pracy i PS HR Biznes Partner. Obszary zainteresowań to: człowiek w organizacji, kierowanie ludźmi, zarządzanie czasem osobistym i zawodowym i podejmowanie decyzji menedżerskich.
Autor wielu opracowań, artykułów i oryginalnych narzędzi wspierających pracę menedżerów. Współautorka książki – Jak szanować czas organizując prace sobie i innym.
Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z działaniem w praktyce gospodarczej jako w doradca, ekspert, kierownik projektów z obszaru HR. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner.
Przez wiele lat prezes firm: Bank Modułów Kształceniowych „BMK” s.c. oraz DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności.

 

Kadra wykładow
Monika Klonowskaklon Psycholog - staże i szkolenia w Process Oriented Psychology Institute w Szwajcarii z zakresu dynamiki grup, komunikacji i rozwiązywania konfliktów międzykulturowych, 3 letnie studia podyplomowe w Laboratorium Psychoedukacji z terapii grupowej i indywidualnej. Szkoła Trenerów, Szkoła Mediacji TROP. Współpracuje z uczelniami w zakresie studiów podyplomowych: Szkoła Główna Handlowa, Collegium Civitas, Uniwersytet Warszawski, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie (studia dzienne).
Współautorka projektu Antymobbing i Antydyskryminacja, autorka bloga na temat etyki w biznesie i dobrych praktyk w zarządzaniu, popularyzującego wiedzę na ten temat –www.mobbingidyskryminacja.pl/blog
Autorka publikacji, webinarów,  scenariuszy do filmów szkoleniowych.
Trener i szkoleniowiec menedżerów z zakresu zarządzania, rozwiązywania konfliktów, etyki w biznesie, działań antymobingowych, , stresu, prezentacji

 

dr hab. Krzysztof Walczak

Profesor na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek zajmującej się prawem zatrudnienia. Specjalista polskiego i europejskiego prawa zatrudnienia w tym zwłaszcza w zakresie współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, wynagradzania i motywowania, a także fuzji, przejęć i restrukturyzacji zatrudnienia. Redaktor naczelny kwartalnika Monitor Prawa Pracy. Autor i redaktor wielu publikacji książkowych m.in. „Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców - przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa pracy”, „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, „Komentarz do Kodeksu pracy”, „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)”. 
 

Ewa Opolska

Absolwentka SGH, stypendystka rządu kanadyjskiego w programie Master of Business Administration  dla pracowników naukowych na Universite du Quebec w Montrealu. Stażystka L'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris w obszarze strategii komunikacji instytucji z otoczeniem. Odbyła staż w Londynie (Tack Training International) w zakresie marketingu i negocjacji handlowych oraz warsztaty w zakresie budowania wartości firmowych i wdrażania zmian organizacyjnych w Paryżu (Stratelium). Jest doświadczonym doradcą i trenerem biznesowym, prowadzącym zajęcia w dziedzinie zarządzania i marketingu dla menedżerów. Tworzy długofalowe projekty rozwojowe dla kadry zarządzającej. Jako konsultant i coach przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany strukturalne i organizacyjne. Realizuje cykle szkoleniowe, wspierające różnorodne cele biznesowe. Jej pasją zawodową jest podkreślanie znaczenia sprawnego wykorzystania narzędzi komunikacji w zarządzaniu ludźmi 
i procesach wdrażających zmiany organizacyjne. Stale współpracuje z EY Academy of Business w zakresie prowadzenia szkoleń dla firm w dziedzinie zarządzania. Współpracuje także ze Szkołą Główną Handlową, Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prowadzenia zajęć na menedżerskich studiach podyplomowych.

 

Grzegorz Filipowicz

Ekspert w zakresie zarzadzania zasobami ludzkimi (ZZL). Business Partner w ForFuture. Wykładowca kilku uczelni (w tym: Akademia WSB, Wyższa Szkoła Bankowa, SGH). Członek EAPM (European Association for People Management) oraz kapituły programu Inwestor w Kapitał Ludzki, prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner. Certyfikowany konsultant Human Performance Management - HPI. Twórca autorskiego Modelu Kompetencji Zawodowych, Modelu Talentów Zawodowych (talent Profiler) oraz narzędzi Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Autor książek: „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi” (PWE 2004), „Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników” (WK 2008), oraz „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi – perspektywa firmowa i osobista” (WK 2014); „HR Business Partner – koncepcja i praktyka” (INFOR 2017) jak również licznych publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kompetencjami, Human Performance Improvement i strategii organizacji.

Dominik Ludwiczyński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk o zarządzaniu. Współzałożyciel oraz Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner. Strategic HR Business Partner w firmie Emergo (odpowiada za obszar zarządzania związany z zasobami ludzkimi; ocenia i przewiduje potrzeby związane z kadrą pracowniczą, a także opracowuje zintegrowane rozwiązania oraz zapewnia usługi odzwierciedlające cele biznesowe organizacji). Na co dzień łączy pracę naukową i dydaktyczną z praktyką biznesową.
Ekspert w obszarze zarządzania efektywnością pracowników oraz organizacji. Jego pasja to psycho-socjologiczne uwarunkowania procesów zarządzania, komunikacji, kierowania ludźmi, zarządzania informacją oraz zarządzania czasem. Trener i konsultant z 13 letnim doświadczeniem, wykładowca uczelni wyższych.
Współautor książki „Jak szanować czas, organizując pracę sobie i innym”.

 

dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH

Kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. W latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Wieloletni członek Komitetu Interesariuszy NCBiR. Dyrektor prac B+R w spółce celowej realizującej projekty z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w optymalizacji zarządzania.
Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

 

dr Robert Manikowski

Adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pełnił rolę Dyrektora Personalnego w spółkach „Węglozbyt” i Intercell, gdzie był odpowiedzialny za realizację projektów strategicznych m.in. wdrożenie Balanced Scorecard oraz systemu zarządzania klasy ERP. Był finalistą konkursu na Dyrektora Personalnego Roku. Dysponuje szerokim doświadczeniem konsultanckim zdobytym w firmie Deloitte, w której pełnił rolę managera odpowiedzialnego za obszar Compensation and Benefits. Obecnie zajmuje stanowisko Partnera w Keystone Business Advisory. Firma ta specjalizuje się w realizacji projektów HR z zakresu High Value Consulting, ze szczególnym uwzględnieniem prac w obszarze systemów motywacyjnych.
Jest autorem wielu publikacji w prasie specjalistycznej oraz dwóch książek z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi: „Projektowanie systemów premiowych” (2016) i „Projektowanie systemów podwyżkowych” (2018).
Wykłada na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej (SGH) Uniwersytecie SWPS oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Krzysztof Ogonowski

Absolwent SGH. Prezes Zarządu zarządza BPI Polska Prowadzi projekty transformacji organizacyjnej, a także doradza Zarządom w zakresie wdrażania zmian. Jako coach ICC zajmuje się również rozwojem kadry menedżerskiej i zespołów.
Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania zmianą i zarządzania projektami. Posiada pierwszą w Polsce licencję trenera PROSCI Change Management, jest członkiem – założycielem Association of Change Management Professionals, członkiem Project Management Institute oraz Stowarzyszenia Project Management Polska. Jest również wykładowcą na studiach Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w dziedzinie zarządzania zmianą, zarządzania projektami i wdrażania strategii.

 

Piotr Pszczółkowski

Konsultant HR, który specjalizuje się we wdrażaniu i optymalizacji procesów personalnych w organizacji. Ukończył dwa fakultety. Pierwszy z zakresu politologii, drugi z zakresu prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Jest absolwentem dwuletniego studium pedagogicznego z zakresu andragogiki osób dorosłych na Uniwersytecie Gdańskim uzyskując uprawnienia edukacyjne. Od 9 lat prowadzi szkolenia i konsultacje w Polsce i zagranicą. Prezes firmy HRtec, która od od 2005 roku dostarcza systemy informactyczne dla HRu. Trener dialogu społecznego w Unii Europejskiej przy Komisji Europejskiej. Mediator wpisany na listę mediatorów przy Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Członek licznych organizacji i stowarzyszeń, m.in. Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Udział w licznych krajowych i zagranicznych szkoleniach, i konferencjach. Autor wielu publikacji i artykułów. Akredytowany konsultant Insights.

Grzegorz M. Augustyniak

Absolwent SGH. Zastępca dyrektora w Centrum Programów Międzynarodowych SGH oraz kierownik akademickiego programu CEMS w SGH.
Stypendysta rządu kanadyjskiego oraz Fundacji Mellona (USA) w ramach, których odbył staże naukowe 
w uniwersytetach Carleton (Ottawa), Calgary, University of British Columbia w Vancouver oraz Carlson School of Management w Uniwersytecie Minnesoty. Wykładowca programów Executive MBA w SGH oraz wielu studiów podyplomowych.
Konsultant w zakresie wdrażania programów poprawy produktywności i Lean Six Sigma w szeregu polskich 
i międzynarodowych firm. Trener w zakresie zarządzania logistycznego, kompleksowego zarządzania jakością, zarządzania produkcją, usługami i służbą zdrowia, a także w zakresie controllingu w produkcji i zarządzania kapitałem ludzkim.  Autor kilkunastu publikacji krajowych 
i zagranicznych.

 

Edycja nr
I
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Zasady przyjęć na studia

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów edycja może zostać uruchomiona później.

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie co najmniej studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich (zdrowie publiczne, medycyna, farmacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, prawo, zarządzanie, psychologia i  inne kierunki studiów).

Czas trwania studiów
2 semestry (192 h zajęć), 2-dniowe zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele (12 zjazdów dydaktycznych).
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Opłaty i faktury

Koszt/całkowita opłata za studia

7 800 zł

Opłaty i faktury

1) Opłata jednorazowa za cały okres studiów podyplomowych 7 800 zł 

2) opłata w systemie semestralnym - płatna osobno za I i II semestr studiów podyplomowych: 3 900 zł za I semestr oraz 3 900 zł za II semestr 

3) opłata w systemie ratalnym - 8 100 zł - płatna po dwie raty za I i po dwie raty za II semestr studiów podyplomowych:

  •  opłaty za I semestr studiów podyplomowych:

I rata za I semestr 2 025 zł 

II rata za I semestr 2 025 zł 

  •  opłaty za II semestr studiów podyplomowych:

I rata za II semestr 2 025 zł 

II rata za II semestr 2 025 zł 

 

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

 

wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe |WORD| ]

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zawierające ocenę końcową ze studiów.

Warunki ukończenia studiów

1. obecność na zajęciach
2. przygotowanie pracy końcowej - case study lub projekt rozwiązania problemu z wybranego obszaru merytorycznego realizowanego na studiach oraz jej obrona

Opiekun kierunku
Magdalena Brzezińska
Telefon
22 57 20 519
Mail
magdalena.brzezinska@wum.edu.pl