Psychodietetyka

O studiach

Słuchacze podczas studiów zapoznają się z tematyką żywienia, odżywiania się, ich somatycznych oraz psychologicznych uwarunkowań oraz metod wspomagania ich zmiany. Zdobędą również najnowszą wiedzę na temat szeregu chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, takich jak na przykład: otyłość, miażdżyca, cukrzyca, anoreksja nervosa, bulimia nervosa, kompulsywne objadanie się i inne zaburzenia odżywiania. Studia pozwolą zdobyć bogatą wiedzę psychologiczną pozwalającą na rozumienie istoty problemów związanych z odżywianiem oraz na skuteczne motywowanie do zmiany. Studia nauczą jak oddziaływać na jednostki i grupy, aby wspomagać zmianę sposobu żywienia oraz jak motywować do leczenia dietetycznego. 

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną część zajęć może odbywać się w trybie zdalnym. 

Adresaci
Studia adresowanie są do wszystkich osób zainteresowanych psychodietetyką a w szczególności: dietetyków, technologów żywności, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli i pedagogów.
Kierownik studiów

Dr n. med. Katarzyna Niewińska - Kierownik studiów

Doktor nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii, psycholog, psychoterapeuta, specjalista drugiego stopnia psychologii klinicznej, praktyk psychoterapeuta zaburzeń odżywiania się, wieloletni nauczyciel akademicki. Obecnie pełni funkcję kierownika największej sieci poradni psychologiczno-psychiatrycznej w Warszawie - PsychoMedic.pl.  Ukończyła certyfikowane przez PTP 4-letnie studia podyplomowe Psychoterapia na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie. Naukowo zajmuje się badaniem skuteczności różnych metod terapeutycznych pacjentów z zaburzeniami odżywiania się.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Słowo od kierownika

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza na studia podyplomowe "Psychodietetyka". Akademicy i specjaliści-praktycy z Kliniki  PsychoMedic.pl spotkali się w jednym miejscu, aby stworzyć na WUM doskonałej jakości studia. Nasze połączone siły dla Ciebie oznaczają możliwość nabycia unikalnych umiejętności pracy psychodietetycznej z klientami, pacjentami.  Uczyć, dzielić się swoim doświadczeniem będą wybitni dydaktycy - praktycy, którzy codziennie leczą pacjentów w Klinice PsychoMedic.pl. Naszą wiedzę zdobywaliśmy przez lata pracy w tej specyficznej dziedzinie w poradni i na wielu specjalistycznych oddziałach. Wiemy co potrzebują podszkolić psycholodzy, dietetycy, lekarze pracujący z takimi problemami u swoich pacjentów - bo robimy to codziennie szkoląc specjalistów z różnych dziedzin.  Co nas wyróżnia? Nasi praktycy dzielą się własnym wypracowanym doświadczeniem,  włączamy również aspekt medyczny w szkolenie, aby zapewnić gruntowne podstawy do pomocy tej grupie pacjentów. Zajęcia są w 80% praktycznymi seminariami - studia przypadków, prace symulacyjne z pacjentem. Kształcimy  przede wszystkim umiejętności pracy z pacjentem/klientem w zakresie psychodietetyki.

Edycja nr
IV
Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie) na kierunkach: lekarskim, dietetyka, technologia żywności, psychologia, pielęgniarstwo, pedagogika. 

Osoby posiadające wykształcenie wyższe inne niż wymienione wyżej proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy. Kandydatury będą rozpatrywane każdorazowo w sposób indywidualny. 

Czas trwania studiów
Studia będą trwały dwa semestry (230 godzin zajęć dydaktycznych), zajęcia będą się odbywać w soboty i niedziele.
Termin składania dokumentów
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
8 000 zł
Opłaty i faktury

1) Opłata jednorazowa za cały okres studiów podyplomowych 8 000 zł 

2) opłata w systemie semestralnym - płatna osobno za I i II semestr studiów podyplomowych: 4 000 zł za I semestr oraz 4 000 zł za II semestr 

3) opłata w systemie ratalnym - płatna po dwie raty za I i po dwie raty za II semestr studiów podyplomowych:

  •  opłaty za I semestr studiów podyplomowych:

I rata za I semestr 2 050 zł 

II rata za I semestr 2 050 zł 

  •  opłaty za II semestr studiów podyplomowych:

I rata za II semestr 2 050 zł 

II rata za II semestr 2 050 zł 

 

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

owy |WORD| ]

Zarządzenie Rektora WUM - opłaty za studia podyplomowe ]

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywne uczestnictwo w zajęciach poprzez realizowanie zadanych prac. Ostateczne zaliczenie studiów odbywa się poprzez zaliczenie końcowego egzaminu pisemnego. 

Faktura - druki do pobrania
Opiekun kierunku
Paulina Zielińska
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
paulina.zielinska@wum.edu.pl
Kolejność wyświetlania
9