Kursy do specjalizacji - dla organizatorów

Zgłaszanie kursów
 1. Za kurs do specjalizacji uważane jest jedynie takie szkolenie, które znajduje się w spisie obowiązkowych szkoleń do specjalizacji w danej dziedzinie. Tytuł kursu, liczba godzin oraz dni muszą być zgodne z programem specjalizacji. Aktualne programy można znaleźć na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie-podyplomowe/studia-specjalizacyjne-lekarzy/#
 2. Szkolenia zgłoszone jako kursy do specjalizacji są bezpłatne dla uczestników i przeznaczone wyłącznie dla osób odbywających specjalizację w danej dziedzinie.
 3. Aby zgłosić kurs do specjalizacji należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony Centrum Kształcenia Podyplomowego [pobierz plik RTF]- NOWY WNIOSEK!  oraz informację dla Centrum Kształcenia Podyplomowego  [pobierz]
 4. Sporządzony wniosek należy przesłać do opinii konsultanta krajowego w danej dziedzinie.
 5. Wniosek musi zawierać oryginalne podpisy i pieczątki.
 6. Kompletny wniosek należy przesłać do Centrum Kształcenia Podyplomowego wyłącznie w postaci elektronicznej, oraz w osobnym pliku informację o kursie do specjalizacji. Zeskanowane formularze należy przesłać na adres ckp@wum.edu.pl. Dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego pliki muszą być zapisane w formacie pdf w rozdzielczości 300 dpi.
 7. Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu lekarzy innych specjalizacji, zainteresowanych tematem. W takim przypadku organizator musi dodatkowo zarejestrować dany kurs jako szkolenie doskonalące (odpłatne dla uczestników). Wniosek dostępny jest na stronie internetowej CKP  (http://ckp.wum.edu.pl/content/kursy-doskonalące/). Lekarzom za tego typu szkolenia przysługują punkty edukacyjne.
 8. Po zweryfikowaniu (pod kątem ewentualnych braków lub niezgodności) CKP wysyła wniosek do CMKP w formie elektronicznej, które nadaje kursowi numer i publikuje na swojej stronie internetowej.
 9. Centrum Kształcenia Podyplomowego zamieszcza informację o kursach na stronie internetowej, jak i w wydawanym corocznie Informatorze o Szkoleniu Podyplomowym.

UWAGA!!!

Od października 2014 r. obowiązuje nowy podział specjalizacji, który nadzoruje Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego:

 • dla osób, które otworzyły specjalizację przed dniem 01.10.2014;
 • modułowe programy dla osób otwierających specjalizację po 01.10.2014.

Kurs o tym samym tytule dla obu trybów specjalizacji może zostać uwzględniony w jednym wniosku i zorganizowany w jednym terminie w tym tylko przypadku, gdy treść programowa, jak również liczba godzin i dni kursu jest taka sama.

Rozliczanie kursów

Zasady rozliczania kursów specjalizacyjnych za rok akademicki 2017/2018

Jednostka zobowiązana jest do złożenia rozliczenia kursu według załączonego wzoru  [pobierz plik RTF], dostarczenia listy obecności oraz umów zlecenie-dydaktyka dla wykładowców niebędących pracownikami WUM

W przypadku, gdy jednostka ma niedobory, godziny wliczane są do pensum

 

Druki umów

Druki dla wykładowców niebędących pracownikami WUM za przeprowadzenie zajęć na kursie do specjalizacji

 • Umowa zlecenie-dydaktyka dla wykładowców niebędących pracownikami WUM [pobierz]
 • Rachunek do umowy zlecenia-dydaktyka [pobierz]
 • Oświadczenie NIP-PESEL [pobierz]
 • Oświadczenie ZUS [pobierz]

 W celu rozliczenia prac wykonywanych przez Kierownika naukowego i organizacyjnego kursu do specjalizacji prosimy o kontakt z Dziekanatem Centrum - (22) 57 20 519 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Żwirki i Wigury 61
Budynek Rektoratu, pok. 509
02-091 Warszawa

tel.: 22 57 20 510
telefaks: 22 57 20 511
e-mail: ckp@wum.edu.pl