• Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship

  Niestety od kilku lat zmagamy się w Polsce z wyraźnym wzrostem lekooporności u drobnoustrojów, a jej poziom jest jednym z najwyższych w Europie. Problem dotyczy nie tylko stosowanych od dawna w leczeniu beta-laktamów – w tym znanego każdemu pacjentowi augmentinu, fluorochinolonów czy makrolidów, ale również nowszych na polskim rynku karbapenemów. Prawdopodobnie ma to bezpośredni związek z tym, że nadzwyczaj chętnie korzystamy w Polsce z antybiotyków. Europejskie badanie dotyczące wykorzystania antybiotyków w leczeniu poza-szpitalnym wskazuje, że pacjenci w Polsce wykupują ich bardzo dużo, w Europie więcej antybiotyków zażywają tylko Grecy i Włosi.

 • Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem działalności leczniczej

  Na całym świecie zagadnienia jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia należą do najbardziej aktualnych tematów. Zdarzenia niepożądane związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych stanowią poważne obciążenia dla pacjentów, systemu ochrony zdrowia oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Współczesna opieka zdrowotna kumuluje również niekorzystne trendy epidemiologiczne i demograficzne – poważnie obciążeni pacjenci,  często w zaawansowanym wieku są leczeni z użyciem skomplikowanej aparatury i inwazyjnych metod terapii.

 • Medycyna Estetyczna

  Medycyna estetyczna to nowa gałąź medycyny, pomagająca osiągnąć i utrzymać pacjentom wysoką jakość życia poprzez poprawę atrakcyjności fizycznej oraz zapobiega skutkom starzenia się. Celem studiów jest nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny estetycznej. Studia prowadzone są w oparciu o zajęcia teoretyczne i praktyczne. W trakcie nauki słuchacze poznają procedury umożliwiające wykonanie pozachirurgicznych zabiegów o małoinwazyjnym charakterze oraz te o niewielkim stopniu inwazyjności.

   

 • Medycyna prewencyjna, regeneracyjna i przeciwstarzeniowa

  Studia mają na celu zapewnienie zaawansowanej edukacji medycznej w zakresie promocji zdrowia, wellness, zapobiegania i prowadzenia chorób metabolicznych w oparciu o EBM (Evidence Based Medicine) i jej metaboliczne, funkcjonalne i żywieniowe aspekty. Studia mają na celu dostarczenie nowoczesnej wiedzy opartej na przełomowych treściach badawczych, przedstawionej przez kompetentnych profesjonalistów w swoich dziedzinach, która umocni i zapewni kompleksowość praktyki lekarskiej słuchaczy, gwarantując im zawodowy sukces.  

   

 • Medycyna Ubezpieczeniowa i Orzecznictwo

  Zadaniem medycyny ubezpieczeniowej nie jest leczenie, tylko prognozowanie wpływu poszczególnych zdrowotnych czynników ryzyka oraz skutków leczenia lub jego zaniechania, na dalsze trwanie życia i jego jakość, biorąc pod uwagę również uwarunkowania środowiskowe i szeroki kontekst społeczny. Biorąc pod uwagę powyższe, nie jest ona wyłącznie praktyką medyczną, jest także nauką i choć służy celom ubezpieczeniowym, w rzeczywistości jest to szeroko rozumiana medycyna oparta na faktach. Studia mają na celu m.in.

 • Menedżer medycznego laboratorium diagnostycznego w obliczu zmian rynkowych

  Celem studiów jest określenie nowej pozycji i funkcjonowania Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, jako przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej, w świetle obowiązującej ustawy o działalności leczniczej.

  W trakcie studiów przekazane zostaną praktyczne informacje jak należy przygotować się do nowej sytuacji rynkowej. Uczestnicy zapoznani zostaną również z zasadami zarządzania podmiotami w obliczu zmian.

 • Metodologia Badań Klinicznych

  Międzynarodowe środowisko ekspertów zajmujących się badaniami klinicznymi bardzo dobrze ocenia Polskę pod względem przestrzegania wysokich standardów stosowanych procedur klinicznych, co przekłada się na rozwój tego sektora w naszym kraju. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy w zakresie planowania, metodologii i prowadzenia badań klinicznych oraz zapoznanie się z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi prowadzenia badań klinicznych.

 • Prawo medyczne w ochronie zdrowia

  W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania norm prawnych w ochronie zdrowia oraz wykreują umiejętności praktyczne w zakresie analizy i interpretacji przepisów prawa związanych z „prawem medycznym”. Słuchacze uzyskają wiedzę teoretyczną, stanowiącą podstawę do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania zawodu medycznego i funkcjonowania podmiotów leczniczych.

 • Psychodietetyka

  Słuchacze podczas studiów zapoznają się z tematyką żywienia, odżywiania się, ich somatycznych oraz psychologicznych uwarunkowań oraz metod wspomagania ich zmiany. Zdobędą również najnowszą wiedzę na temat szeregu chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, takich jak na przykład: otyłość, miażdżyca, cukrzyca, anoreksja nervosa, bulimia nervosa, kompulsywne objadanie się i inne zaburzenia odżywiania. Studia pozwolą zdobyć bogatą wiedzę psychologiczną pozwalającą na rozumienie istoty problemów związanych z odżywianiem oraz na skuteczne motywowanie do zmiany.

 • Seksuologia Kliniczna

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej biologicznych podstaw seksualności człowieka, norm, dysfunkcji i zaburzeń seksualnych, metod diagnostycznych i leczenia stosowanych w klinice seksuologicznej, seksuologii sądowej i społecznej. Uczestnicy studiów uzyskają praktyczne umiejętności seksuologicznego badania podmiotowego, diagnozy, różnicowania i leczenia zaburzeń seksualnych. Wykształcą umiejętność samodzielnej rozmowy na tematy związane z seksualnością człowieka pozbawionej ocen i osądów w rozumieniu indywidualności pacjentów.

 • Seksuologia Sądowa

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań podejmowania zachowań seksualnych wykraczających poza przyjęte normy prawne. Uczestnicy studiów uzyskają praktyczne umiejętności, które pozwolą na sporządzanie wywiadu diagnostycznego obejmującego analizę preferencji seksualnych, akt sprawy, zeznań świadków, formułowanie spójnej i rzetelnej opinii zawierającej jasne wnioski w oparciu o różnorodne narzędzia diagnostyczne, nakierowanie na analizę rzetelności narzędzi stosowanych na potrzeby opiniowania sądowo-seksuologicznego.

 • Żywienie kliniczne z elementami dietetyki i profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych

  Jednym z najważniejszych elementów zdrowego stylu życia jest aktywność fizyczna i odpowiedni sposób odżywiania. Wybrane choroby wewnętrzne i metaboliczne w Polsce spowodowane są przede wszystkim nadwagą/otyłością. Celem studiów jest doskonalenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu żywienia klinicznego i dietetyki, które stanowią integralną część leczenia większości chorób przewlekłych przebiegających z niedożywieniem. Ponadto mają za zadanie przygotowanie kadr do pracy w zespołach leczenia żywieniowego i sprawowania opieki żywieniowej nad chorymi w szpitalach.