Seksuologia Kliniczna

O studiach

Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej biologicznych podstaw seksualności człowieka, norm, dysfunkcji i zaburzeń seksualnych, metod diagnostycznych i leczenia stosowanych w klinice seksuologicznej, seksuologii sądowej i społecznej. Uczestnicy studiów uzyskają praktyczne umiejętności seksuologicznego badania podmiotowego, diagnozy, różnicowania i leczenia zaburzeń seksualnych. Wykształcą umiejętność samodzielnej rozmowy na tematy związane z seksualnością człowieka pozbawionej ocen i osądów w rozumieniu indywidualności pacjentów. Słuchacze zdobędą wiedzę na temat podstawowych praw seksualnych człowieka oraz nauczą się przestrzegania kodeksu etyki seksuologa.

Studia przygotują absolwentów do pracy w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń seksualnych w poradniach seksuologicznych, klinikach i szpitalach psychiatrycznych.

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną część zajęć może odbywać się w trybie zdalnym. 

Adresaci
Studia adresowane są do lekarzy i psychologów zainteresowanych zdobyciem wiedzy dotyczącej biologicznych podstaw seksualności człowieka oraz do osób, których obowiązki zawodowe wymagają wiedzy z dziedziny seksuologii.
Zakładane efekty kształcenia

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych seksuologia kliniczna.

Informacja o rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelniany system rekrutacji [kliknij tu]

Czas trwania studiów
3 semestry
Termin składania dokumentów
Sposób złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe. Wykaz dokumentów znajduje się w Systemie Internetowej Rekrutacji. 

Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
9 000 zł
Opłaty i faktury

UWAGA: Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych !!!

Zasady rat semestralnych

Podejmując kształcenie na studiach podyplomowych słuchacze są zobligowani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Istnieje konieczność zaznaczenia w Umowie systemu uiszczania płatności za studia: jednorazowo lub semestralnie lub ratalnie (§5 ust. 2). Zgodnie z zapisami Umowy brak wyboru traktowany będzie jako zadeklarowanie przez Słuchacza płatności jednorazowej za cały okres studiów zgodnie z ust. 2 pkt. 1.

Umowę słuchacz musi dostarczyć do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem studiów zgodnie z terminem podanym w decyzji kwalifikacyjnej. 

Prośba o wystawienie faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o VAT) Nabywcą faktury może być tylko nabywca usługi. W przypadku studiów podyplomowych nabywcą usługi edukacyjnej jest osoba fizyczna podejmująca studia podyplomowe. Z tego względu w nazwie Nabywcy na fakturze może widnieć tylko i wyłącznie imię i nazwisko słuchacza (nie nazwa działalności gospodarczej).

W celu otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych prosimy o wypełnienie dokumentu załączonego poniżej.

[ Informacja o płatniku faktury ]

[ wzór umowy |WORD| ]

Edycja nr
VIII
Opiekun kierunku
Martyna Anioł
Telefon
(22) 57 20 519
Mail
martyna.aniol@wum.edu.pl