Szkolenia dla diagnostów

Laboratoryjna Diagnostyka Medyczna – kursy zaplanowane do realizacji w roku 2021:

I rok specjalizacji

 

Moduł Temat kursu Liczba godzin
I

Biochemiczna diagnostyka narządowa:
- Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach   
  hormonów i markerów białkowych

24
IV Techniki biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej 32

 

Informacja o kursach ciągłego szkolenia farmaceutów zaplanowanych do realizacji w 2021 roku.

Spośród zatwierdzonych przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego kursów, przeznaczonych do szkolenia ciągłego farmaceutów, w 2021 roku zaplanowano realizację następujących tematów:

  • Nowoczesne materiału opatrunkowe w codziennej praktyce farmaceuty (leczenie ran),
  • Wybrane aspekty farmakoterapii w czasie ciąży i karmienia piersią,
  • Zafałszowane leki i wyroby medyczne,
  • Nutraceutyki, suplementy, witaminy,
  • Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym.

Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem: zbigniew.tkaczyk@wum.edu.pl lub pocztą: Studium Kształcenia Podyplomowego, Wydział Farmaceutyczny WUM, 02-097 Warszawa,  ul. Banacha 1.   

*    *    *

Terminarz wszystkich kursów i szczegółowe informacje dotyczące szkoleń publikowane są na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego WUM:
http://wf.wum.edu.pl/oferta/studium-ksztalcenia-podyplomowego-farmaceut….