Szkolenia dla farmaceutów

Informacja o szkoleniu podyplomowym,
organizowanym przez Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego WUM w roku 2021.

 

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego WUM, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu farmacji aptecznej, farmacji szpitalnej oraz laboratoryjnej diagnostyki medycznej, a także kursy szkolenia ciągłego.
Nabór chętnych do kształcenia specjalizacyjnego dokonywany jest poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK), dwa razy w roku, w następujących terminach:

  • od 15. listopada do 15. grudnia,  
  • od 30. kwietnia do 31. maja.

Farmacja Apteczna – kursy zaplanowane do realizacji w roku 2021:

I rok specjalizacji

Moduł Temat kursu Liczba godzin
I Postępy nauk farmaceutycznych 27
II Receptura apteczna 16
V Opieka farmaceutyczna 27
VI Prawne, ekonomiczne i etyczne aspekty pracy farmaceuty 16

II rok specjalizacji

Moduł Temat kursu Liczba godzin
I Postępy nauk farmaceutycznych 27
II Receptura apteczna 16
III Biofarmacja z farmakokinetyką 16
V Opieka farmaceutyczna 27

III rok specjalizacji

Moduł Temat kursu Liczba godzin
I Postępy nauk farmaceutycznych 26
IV Receptura apteczna 16
V Biofarmacja z farmakokinetyką 26
VII Opieka farmaceutyczna 8
  Kurs jednolity – Prawo medyczne 16

 Farmacja Szpitalna – kursy zaplanowane do realizacji w roku 2021:

Moduł Temat kursu Liczba godzin
I Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii 16
II Polityka lekowa i gospodarka w szpitalu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi 16
III Jałowe preparaty lecznicze – sporządzanie oraz nadzór nad jakością i bezpieczeństwem 24
VIII Naukowa informacja o produktach leczniczych i wyrobach medycznych 8
X Postępy w farmacji szpitalnej – kurs specjalizacyjny podsumowujący 16
  Kurs jednolity – Prawo medyczne 16