Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – antibiotic stewardship

O studiach

Niestety od kilku lat zmagamy się w Polsce z wyraźnym wzrostem lekooporności u drobnoustrojów, a jej poziom jest jednym z najwyższych w Europie. Problem dotyczy nie tylko stosowanych od dawna w leczeniu beta-laktamów – w tym znanego każdemu pacjentowi augmentinu, fluorochinolonów czy makrolidów, ale również nowszych na polskim rynku karbapenemów. Prawdopodobnie ma to bezpośredni związek z tym, że nadzwyczaj chętnie korzystamy w Polsce z antybiotyków. Europejskie badanie dotyczące wykorzystania antybiotyków w leczeniu poza-szpitalnym wskazuje, że pacjenci w Polsce wykupują ich bardzo dużo, w Europie więcej antybiotyków zażywają tylko Grecy i Włosi.

Bardzo ważne jest, aby antybiotyki były stosowane we właściwy sposób, czyli powinny być przepisywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, z zastosowaniem właściwego leku i we właściwej dawce.

Co ważne, rozwój medycyny, np. wprowadzenie nowych antybiotyków, poznanie patomechanizmów zakażeń czy molekularnych mechanizmów powstawania i nabywania oporności na antybiotyki nie odwrócą dramatycznego trendu narastania antybiotykoodporności. Dla jej ograniczenia najważniejsze znaczenie ma racjonalność postępowania, czyli profilaktyka zakażeń oraz stosowanie antybiotyków tylko zgodnie ze sztuką i wiedzą medyczną.

Dlatego szyte na miarę wydają się być studia podyplomowe „Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym” przygotowane wspólnie przez dwie najlepsze uczelnie medyczne w Polsce, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Nasza propozycja kierowana jest przede wszystkim do lekarzy wszystkich specjalności zarówno pracujących w szpitalach i zakładach opiekuńczych, jak i w lecznictwie ambulatoryjnym. Jest to również niezbędna porcja wiedzy i umiejętności dla mikrobiologów, farmakologów klinicznych oraz farmaceutów szpitalnych.

Po ich ukończeniu specjalista będzie posiadał wiedzę na temat nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia zakażeń i zarażeń, stosowania antybiotyków i chemioterapeutyków w profilaktyce po-ekspozycyjnej, okołoporodowej i okołozabiegowej, będzie potrafił posługiwać się metodami analizy mikrobiologicznej oraz epidemiologicznej czy pozna nowoczesne metody mikrobiologii molekularnej.

Szczegółowe informacje na temat studiów dostępne są także na stronie MCKP UJ:

https://www.mckp.uj.edu.pl/studia/antybiotyki-i-zarzadzanie-lekiem-przeciwdrobnoustrojowym-antibiotic-stewardership/

Adresaci
lekarze, farmaceuci, pielęgniarki i położne, mikrobiolodzy, analitycy medyczni, absolwenci kierunków biotechnologicznych, biologicznych, osoby z wyższym wykształceniem co najmniej drugiego stopnia, realizujące zadania związane z szeroko pojętym problemem nadzoru nad zakażeniami i/lub lekoopornością (członkowie zespołów kontroli zakażeń, członkowie zespołów terapeutycznych).
Zakładane efekty kształcenia

Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:
1) metod i narzędzi służących do analizy poziomu konsumpcji antybiotyków,
2) metod i narzędzi służących do analizy stanu mikrobiologicznego różnych typów oddziałów szpitalnych i innych jednostek opieki zdrowotnej,
3) przygotowania i realizacji receptariusza szpitalnego antybiotykowego w różnych typach szpitali i grupach pacjentów,
4) stosowania biomarkerów dla oceny narażenia na nieracjonalną antybiotykoterapię,
5) realizowania bieżącego nadzoru oraz wykorzystania do własnych potrzeb dostępnych źródeł informacji oraz narodowych i międzynarodowych rekomendacji w zakresie diagnozowania i leczenia zakażeń,
6) metod i środków stosowanych w rozpoznaniu sytuacji epidemiologicznej w kontekście lekooporności i konsumpcji antybiotyków.

Informacja o rekrutacji

Rozpoczęła się rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych „Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – Antibiotic Stewardship”. Rekrutacja prowadzona jest za pomocą systemu do elektronicznej rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego – ERK https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/5073/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1.

Rekrutacja będzie trwać do 10.02.2020, do godz. 12:00

Egzamin

Testy modułowe po każdym module w formie testu jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.
Egzamin końcowy, obejmujący zakres materiału prezentowanego podczas trwania studiów.

Termin składania dokumentów
Planowany termin rozpoczęcia
Koszt/całkowita opłata za studia
7 000 zł
Opłaty i faktury

Studia płatne w ratach semestralnych po 3500 PLN za semestr

Edycja nr
II
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia zakażeń i zarażeń, stosowania antybiotyków w profilaktyce po-ekspozycyjnej, okołoporodowej i okołozabiegowej, będzie potrafił posługiwać się metodami analizy mikrobiologicznej oraz epidemiologicznej, pozna nowoczesne metody mikrobiologii molekularnej.
Praca w laboratorium mikrobiologicznym nauczy właściwego doboru metod diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki laboratoryjnej (badanie markerów stanu zapalnego) przygotowania i interpretacji antybiogramów.