Nagroda dla Programu Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia

18.04.2023

W konkursie "Perspektywy Medycyny" 2022, w kategorii "Nowoczesna edukacja medyczna", nagrodę zdobyły studia Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia. To prestiżowe wyróżnienie, które odebrali Rektor SGH - prof. Piotr Wachowiak i Rektor WUM - prof. Zbigniew Gaciong, podkreśla wysoki poziom i innowacyjność programu, który łączy w sobie nauki zarządzania z medycyną, stawiając na praktyczne rozwiązania i najnowsze osiągnięcia w dziedzinie edukacji medycznej. Nagroda ta potwierdza zaangażowanie twórców programu i kierownictwa - Moniki Raulinajtys-Grzybek oraz Artura Białoszewskiego, w dążenie do doskonalenia procesów kształcenia oraz przyczynia się do promowania nowoczesnych metod nauczania w medycynie.

17 kwietnia miała miejsce ceremonia przyznania nagród w ramach 2. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” 2022. Jego głównym celem jest wyróżnianie ekspertów, liderów oraz zespołów angażujących się w podnoszenie jakości polskiej medycyny, wspieranie pozytywnych przemian w ochronie zdrowia w kraju, ulepszanie opieki medycznej oraz propagowanie postaw prozdrowotnych.
W konkursie zgłoszono dziesiątki kandydatur, projektów oraz programów. Kapituła konkursu oceniała osiągnięcia uczestników pod kątem wprowadzania innowacyjnych koncepcji, nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych, które przyczyniają się do wzrostu poziomu ochrony zdrowia.

 

Zapraszamy do rekrutacji na VI edycję wszystkie osoby, które już pracują w branży medycznej i chcą rozwinąć swoją wiedzę oraz umiejętności. Więcej na: https://sghwummba.wum.edu.pl/