Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Żwirki i Wigury 61
Budynek Rektoratu, pok. 509
02-091 Warszawa

Telefony:

(22) 57 20 510
(kursy do specjalizacji, kursy doskonalące, kursy ustawiczne)

(22) 57 20 519
(studia podyplomowe)

Fax:
(22) 57 20 511

e-mail:ckp@wum.edu.pl
godziny otwarcia Dziekanatu: 9.00 - 16.00
kontakt telefoniczny z Dziekanatem w godzinach 10.00 - 14.00

Kierownik Dziekanatu:
mgr Małgorzata Kruk
malgorzata.kruk@wum.edu.pl


mgr Joanna Brześcińska
staże podyplomowe, 
sprawy administracyjno-organizacyjne, studia podyplomowe (rozliczenia), 
szkolenie podyplomowe obcokrajowców
joanna.brzescinska@wum.edu.pl
tel.: (22) 57 20 505

Magdalena Brzezińska 
studia podyplomowe, faktury

magdalena.brzezinska@wum.edu.pl
tel.: (22) 57 20 519

mgr Magdalena Pucułek - URLOP
studia podyplomowe, faktury

magdalena.puculek@wum.edu.pl
tel.: (22) 57 20 519

mgr Renata Warecka 
kursy do specjalizacji, doskonalące i ustawiczne,
szkolenia wewnętrzne
renata.warecka@wum.edu.pl
tel.: (22) 57 20 510

mgr Martyna Anioł 
studia podyplomowe, faktury

martyna.aniol@wum.edu.pl
tel.: (22) 57 20 519