Kursy do specjalizacji

Wybierz dziedzinę i tryb - możesz wybrać jednocześnie kilka trzymając wiciśnięty przycisk CTRL
Tytuł kursu Dziedzina Terminy Tryb dotychczasowy Tryb modułowy Roksortuj malejąco
Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny Położnictwo i ginekologia 10 tak tak 2016
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Przewlekła niewydolność żylna. Choroby układu chłonnego Chirurgia naczyniowa 1 tak 2016
Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie hipertensjologii Hipertensjologia 1 tak 2016
Warsztaty transplantacji szpiku Transplantologia kliniczna 1 tak 2016
Diagnostyka i leczenie zakażeń przenoszonych drogą płciową (STD) Dermatologia i wenerologia 2 tak 2016
Zasady żywienia chorego na cukrzycę Diabetologia 1 tak 2016
Podstawy diagnostyki i leczenia w chirurgii stomatologicznej Chirurgia stomatologiczna 2 tak 2016
Organizacyjne i prawne uwarunkowania funkcjonowania hematologa Hematologia 1 tak tak 2016
Choroby błony śluzowej jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna – część II Periodontologia 1 tak 2016
Zdrowie publiczne dla lekarzy rodzinnych Medycyna rodzinna 1 tak 2016
Leczenie endodontyczne zębów wielokanałowych Stomatologia zachowawcza z endodoncją 1 tak 2016
Chirurgia refrakcyjna Okulistyka 2 tak tak 2016
Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny Położnictwo i ginekologia 72 tak tak 2016
Diagnostyka i postępowanie w przewlekłym niedokrwieniu kończyn Chirurgia naczyniowa 1 tak 2016
Wskazania do transplantacji szpiku Transplantologia kliniczna 1 tak tak 2016

Strony