Kursy do specjalizacji

Wybierz dziedzinę i tryb - możesz wybrać jednocześnie kilka trzymając wiciśnięty przycisk CTRL
Tytuł kursu Dziedzina Terminy Tryb dotychczasowy Tryb modułowy Roksortuj malejąco
Standardy postępowania w przeszczepianiu komórek krwiotwórczych Transplantologia kliniczna 1 tak tak 2016
Podstawy leczenia żywieniowego Chirurgia ogólna 2 tak 2016
Przeszczepianie komórek, tkanek i narządów Transplantologia kliniczna 1 tak 2016
Postępowanie we wtórnych postaciach nadciśnienia tętniczego Hipertensjologia 1 tak 2016
Choroby jamy ustnej, otolaryngologiczne, choroby oczu, zmiany dermatologiczne u osób w wieku podeszłym Geriatria 1 tak 2016
Choroby błony śluzowej jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna – część I Periodontologia 1 tak 2016
Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej. Część A - informacja medyczna, farmakoekonomika Medycyna rodzinna 1 tak 2016
Nowoczesne materiały w praktyce stomatologicznej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii zachowawczej Stomatologia zachowawcza z endodoncją 1 tak 2016
Postępy w neurologii dziecięcej neuro;ogia dziecięca 1 tak 2016
Podstawy ultrasonografii pediatrycznej Radiologia - diagnostyka obrazowa 2 tak 2016
Diagnostyka i postępowanie w chorobach tętnic szyjnych Chirurgia naczyniowa 1 tak 2016
Przewlekła niewydolność przeszczepu Transplantologia kliniczna 1 tak 2016
Podstawy diagnostyki i leczenie w chirurgii stomatologicznej Chirurgia stomatologiczna 1 tak 2016
Problemy onkologiczne w diabetologii Diabetologia 2 tak tak 2016
Złamania szkieletu czaszkowo-twarzowego – ich rozpoznawanie, klasyfikacja i leczenie chirurgia szczękowo – twarzowa 1 tak tak 2016

Strony