WUM wraz z SGH w Warszawie podpisały umowę z Ministerstwem Zdrowia dotyczącą realizacji studiów MBA w ochronie zdrowia