PIERWSZE MIEJSCE DLA SGH-WUM MBA!

Jesteśmy najlepsi!
Studia „SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia”, prowadzone wspólnie przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i 
Szkołę Główną Handlową w Warszawie, zajęły pierwsze miejsce w rankingu czasopisma „Menedżer Zdrowia” w kategorii kształcenia podyplomowego menedżerów systemu ochrony zdrowia w Polsce. 
Po więcej inforamcji zapraszamy na stronę główną WUM -->
[link]