Nasze atuty

18.09.2016

         doskonała kadra dydaktyczna, złożona z praktyków w swoim zawodzie

        atrakcyjna oferta edukacyjna odpowiadająca potrzebom rynku pracy
   oraz popytowi na specjalistów

        wysoka jakość programów nauczania, nowoczesne metody kształcenia, nacisk
   na zajęcia praktyczne

        prestiż ukończenia jednej z najlepszych uczelni medycznych w Polsce,
   szanowanej przez środowisko akademickie i pracodawców

        wyśmienite opinie absolwentów

        partnerstwo edukacyjne z różnymi ośrodkami, zapewniajace bazę naukowo-
        dydaktyczną na najwyższym poziomie

               networking – możliwość budowania i rozszerzania zawodowej sieci kontaktów

        bardzo dobra organizacja studiów, przyjazna i życzliwa atmosfera

        14 lat doświadczenia w obszarze kształcenia podyplomowego

        200 letnie doświadczenie w nauczaniu medycyny

 

 

Od lat studia podyplomowe prowadzone przez CKP cieszą się niezwykle wysokimi opiniami, uzyskiwanymi przez słuchaczy!

 

 Kształcenie ustawiczne na najwyższym poziomie znajduje potwierdzenie w liczbach: studia i kursy prowadzone w Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM w ciągu 14 lat istnienia ukończyło już ponad 95 tys. absolwentów!


W samym 2015 roku CKP WUM zorganizowało:

459 kursów specjalizacyjnych

       7 kierunków studiów podyplomowych

           37 kursów doskonalących

                                        8 konferencji naukowych

                                                3 kursy ustawiczne

w których łącznie udział wzięło niemal 6500 uczestników!