Władze Dziekańskie

prof. dr hab. Bolesław Samoliński

DZIEKAN
prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński

 

dr hab. med. Maciej Słodkowski

PRODZIEKAN
prof. dr hab. med. Maciej Słodkowski