Podyplomowa Szkoła Stomatologiczna WUM

Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM zaprasza na sesję wykładową:

„Stomatologia praktyczna” - kurs odwołany

Kierownik naukowy Prof. Elżbieta  Mierzwińska -Nastalska

Termin: 1 kwietnia 2017, Centrum Dydaktyczne WUM,
Warszawa ul. Księcia Trojdena 2A, Aula B, godzina 9.00
koszt: 165 zł (numer konta do przelewu przesłany zostanie po dokonaniu rejestracji)

Dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek
Senior jako pacjent gabinetu stomatologicznego

Dr n. med. Marcin Aluchna
Adaptacja zasad terapii do wieku pacjenta

Dr Marcin Aleksiński
Problemy w endodoncji w aspekcie anatomii i wtórnych zmian morfologicznych

Dr n. med. Anna Turska-Szybka
Zwiększenie skuteczności i zmniejszenie ryzyka, profesjonalna profilaktyka fluorowa w stomatologii

Dr n. med. Marcin Aluchna
Układ okresowy i stomatognatyczny, znaczenie wybranych pierwiastków w fizjologii i patologii jamy ustnej.