Ostatnie dni rekrutacji !!!

Zapraszamy do składania dokumentów na dwa kierunki studiów: Seksuologię kliniczną oraz Żywienie kliniczne. Zgłoszenia przyjmujemy do 9 listopada br. Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego). Planowany start Seksuologii klinicznej to 24 listopada br., natomiast Żywienia klinicznego 1 grudnia br. Rozpoczęcie jest uzależnione od zebrania odpowiedniej liczby kandydatów.

Zapraszamy również na naszą stronę Facebook --> https://www.facebook.com/centrum.ksztalcenia.podyplomowego.wum/