Złamania szkieletu czaszkowo-twarzowego - ich rozpoznawanie, klasyfikacja i leczenie

Strona główna >> Kursy Do Specjalizacji

Jednostka szkoląca

Jednostka szkoląca
Nazwa jednostki: 
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
Adres jednostki: 
paw. IV Lindleya 4 02-005 Warszawa
Telefon/fax jednostki: 
22 502 17 97
Email jednostki: 
cst@tlen.pl