Choroby zatok szczękowych - ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie

Strona główna >> Kursy Do Specjalizacji

Jednostka szkoląca

Jednostka szkoląca
Nazwa jednostki: 
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
Adres jednostki: 
ul. Lindleya 4 paw.4, 02-005 Warszawa
Telefon/fax jednostki: 
tel.: 22 502 17 97 fax: 22 502 21 33
Email jednostki: 
cst2@wum.edu.pl