Annals of Postgraduate Medical Science (ANPOMES)

Wersja angielska

Annals of Postgraduate Medical Science jest recenzowanym czasopismem naukowym, dbającym o wysoki poziom naukowy i edytorski wydawanych publikacji, działającym na rzecz upowszechniania wiedzy, budowania społeczeństwa wiedzy, otwartego na świat i nowe wyzwania poznawcze.

Szeroka tematyka czasopisma Annals of Postgraudate Medical Science łączy w sobie zagadnienia z szerokiego zakresu nauk medycznych: nauki medyczne przedkliniczne; nauki medyczne kliniczne, zabiegowe; nauki kliniczne, niezabiegowe.

Misją czasopisma jest dostarczanie fachowej wiedzy i praktycznych rozwiązań problemów spotykanych w codziennej pracy lekarzy i specjalistów w ochronie zdrowia.

 

Redakcja

 • Redaktor Naczelny:
  Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej./ Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Zastępca Redaktora Naczelnego:
  Dr hab. n. med. i n. o zdr. Barbara Piekarska, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 Rada Redakcyjna

 • Redaktor Zarządzający:
  Dr hab. med. i n. o zdr. Barbara Piekarska, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Redaktorzy Tematyczni:
  • Nauki medyczne przedkliniczne
  • Nauki medyczne kliniczne niezabiegowe
  • Nauki medyczne kliniczne zabiegowe:
   Dr n.med, Tomasz Guzel, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Redaktor Administracyjny:
Mgr Aneta Jachnis, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Biuro

 • Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa, Polska
tel.: (+48 22) 57 20 510, fax: (+48 22) 57 20 511
mail: anpomes@wum.edu.pl