Annals of Postgraduate Medical Science (ANPOMES)

Wersja angielska

Redaktor naczelny:
Prof. dr hab. med. Maciej Słodkowski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny / p.o. Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zastępca redaktora naczelnego:
Dr inż. Barbara Piekarska
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Rada Redakcyjna

Sekretarz redakcyjny: mgr Aneta Jachnis
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kontakt:
e-mail: anpomes@wum.edu.pl

Annals of Postgraduate Medical Science (ANPOMES) to recenzowane czasopismo funkcjonujące w systemie open access (otwarty dostęp). „Współczesne Problemy Nauk Medycznych – Kształcenie Podyplomowe” jest nową odsłoną Periodyku „Kształcenie Podyplomowe” wydawaną od 2008 roku przez Centrum Kształcenia Podyplomowego, obecnie stanowi forum wymiany informacji o nowych i znaczących badaniach w medycynie na całym świecie. Open Access oznacza, że cała treść jest dostępna bezpłatnie dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów zamieszczonych w czasopiśmie, bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora.
Czasopismo stosuje procedury zapewniające oryginalność manuskryptów zgodnie z kryteriami ICMJE (Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych) i WAME (Światowe Stowarzyszenie Redaktorów Medycznych).

Publikujemy wysokiej jakości oryginalne badania, recenzje i komentarze dotyczące wszystkich uznanych dyscyplin medycznych:
• Oryginalne artykuły
• Artykuły przeglądowe
• Opis przypadku
• Listy do redakcji
• Artykuły redakcyjne