Kursy do specjalizacji

Wybierz dziedzinę i tryb - możesz wybrać jednocześnie kilka trzymając wiciśnięty przycisk CTRL
Tytuł kursu Dziedzina Terminy Tryb dotychczasowy Tryb modułowy Rok
Zakażenia po przeszczepieniu narządów i komórek krwiotwórczych Transplantologia kliniczna 1 tak 2017
Przeszczepianie komórek, tkanek i narządów Transplantologia kliniczna 1 tak 2017
Dobór immunologiczny dawcy i biorcy; Dobór immunologiczny Transplantologia kliniczna 1 tak tak 2017
Zdrowie publiczne Interdyscyplinarny 1 tak 2017
Podstawy ekonomii Interdyscyplinarny 1 tak 2017
Zakażenia po przeszczepieniu narządów i komórek krwiotwórczych Transplantologia kliniczna 1 tak 2017
Patomorfologia przeszczepionego narządu Transplantologia kliniczna 2 tak tak 2017
Rehabilitacja osób dorosłych z chorobami układu nerwowego Rehabilitacja medyczna 2 tak 2017
Zaopatrzenie ortopedyczne, rehabilitacyjne oraz technologie wspomagające funkcjonowanie Rehabilitacja medyczna 2 tak 2017
Standardy postępowania w przeszczepianiu komórek krwiotwórczych Transplantologia kliniczna 1 tak tak 2017
Wskazania do transplantacji szpiku Transplantologia kliniczna 1 tak tak 2017
Zasady doboru immunogenetycznego dawcy komórek krwiotwórczych Transplantologia kliniczna 1 tak tak 2017
Pobieranie komórek krwiotwórczych i przygotowanie do transplantacji Transplantologia kliniczna 1 tak tak 2017
Leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi Transplantologia kliniczna 1 tak 2017
Warsztaty transplantacji szpiku Transplantologia kliniczna 1 tak 2017

Strony