Kursy do specjalizacji

Wybierz dziedzinę i tryb - możesz wybrać jednocześnie kilka trzymając wiciśnięty przycisk CTRL
Tytuł kursu Dziedzina Terminy Tryb dotychczasowy Tryb modułowy Rok
Patomorfologia przeszczepiania komórek krwiotwórczych Transplantologia kliniczna 1 tak 2017
Wprowadzenie do specjalizacji w transplantologii klinicznej Transplantologia kliniczna 1 tak 2017
Implantologia stomatologiczna Chirurgia stomatologiczna 2 tak 2017
Chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego Chirurgia stomatologiczna 2 tak 2017
Podstawy diagnostyki i leczenia niechirurgicznego w periodontologii Periodontologia 1 tak 2017
Implantoprotetyka stomatologiczna – podstawy teoretyczne oraz chirurgiczne i protetyczne procedury zabiegowe Protetyka stomatologiczna 1 tak 2017
Protetyka wieku rozwojowego Protetyka stomatologiczna 1 tak 2017
Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki w wieku rozwojowym Stomatologia dziecięca 1 tak 2017
Uszkodzenia pourazowe zębów i części twarzowej czaszki u dzieci i młodzieży (tryb modułowy); Traumatologia zębów i części twarzowej czaszki u dzieci i młodzieży (tryb dotychczasowy) Stomatologia dziecięca 1 tak tak 2017
Promocja zdrowia jamy ustnej Stomatologia zachowawcza z endodoncją 2 tak 2017
Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stomatologicznej Stomatologia zachowawcza z endodoncją 1 tak 2017
Nowoczesne materiały w praktyce stomatologicznej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii zachowawczej Stomatologia zachowawcza z endodoncją 1 tak 2017
Leczenie endodontyczne zębów wielokanałowych Stomatologia zachowawcza z endodoncją 1 tak 2017
Diagnostyka radiologiczna stomatologii wieku rozwojowego Stomatologia dziecięca 1 tak tak 2017
Chirurgia śluzówkowo–dziąsłowa Periodontologia 1 tak tak 2017

Strony