Kursy do specjalizacji

Wybierz dziedzinę i tryb - możesz wybrać jednocześnie kilka trzymając wiciśnięty przycisk CTRL
Tytuł kursu Dziedzina Terminy Tryb dotychczasowy Tryb modułowy Rok
Patomorfologia przeszczepionego narządu Transplantologia kliniczna 2 tak tak 2017
Rehabilitacja osób dorosłych z chorobami układu nerwowego Rehabilitacja medyczna 2 tak 2017
Zaopatrzenie ortopedyczne, rehabilitacyjne oraz technologie wspomagające funkcjonowanie Rehabilitacja medyczna 2 tak 2017
Standardy postępowania w przeszczepianiu komórek krwiotwórczych Transplantologia kliniczna 1 tak tak 2017
Wskazania do transplantacji szpiku Transplantologia kliniczna 1 tak tak 2017
Zasady doboru immunogenetycznego dawcy komórek krwiotwórczych Transplantologia kliniczna 1 tak tak 2017
Pobieranie komórek krwiotwórczych i przygotowanie do transplantacji Transplantologia kliniczna 1 tak tak 2017
Leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi Transplantologia kliniczna 1 tak 2017
Warsztaty transplantacji szpiku Transplantologia kliniczna 1 tak 2017
Patomorfologia przeszczepiania komórek krwiotwórczych Transplantologia kliniczna 1 tak 2017
Wprowadzenie do specjalizacji w transplantologii klinicznej Transplantologia kliniczna 1 tak 2017
Implantologia stomatologiczna Chirurgia stomatologiczna 2 tak 2017
Chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego Chirurgia stomatologiczna 2 tak 2017
Implantoprotetyka stomatologiczna – podstawy teoretyczne oraz chirurgiczne i protetyczne procedury zabiegowe Protetyka stomatologiczna 1 tak 2017
Protetyka wieku rozwojowego Protetyka stomatologiczna 1 tak 2017

Strony