Kursy do specjalizacji

Wybierz dziedzinę i tryb - możesz wybrać jednocześnie kilka trzymając wiciśnięty przycisk CTRL
Tytuł kursu Dziedzina Terminy Tryb dotychczasowy Tryb modułowy Rok
Radiologia stomatologiczna Periodontologia 2 tak tak 2017
Zakażenia HIV i Choroba AIDS Rehabilitacja medyczna 1 tak 2017
Choroby alergiczne górnych dróg oddechowych Alergologia tak tak 2017
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w alergologii Alergologia 1 tak tak 2017
Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie transplantologii klinicznej. Zasady pobierania, przeszczepiania i alokacji narządów Transplantologia kliniczna 1 tak 2017
Zasady pobierania, przeszczepiania i alokacji narządów Transplantologia kliniczna 1 tak 2017
Przewlekła niewydolność przeszczepu Transplantologia kliniczna 1 tak 2017
Podstawy leczenia immunosupresyjnego Transplantologia kliniczna 1 tak 2017
Leczenie immunosupresyjne i jego powikłania Transplantologia kliniczna 1 tak 2017
Zakażenia po przeszczepieniu narządów i komórek krwiotwórczych Transplantologia kliniczna 1 tak 2017
Przeszczepianie komórek, tkanek i narządów Transplantologia kliniczna 1 tak 2017
Dobór immunologiczny dawcy i biorcy; Dobór immunologiczny Transplantologia kliniczna 1 tak tak 2017
Zdrowie publiczne Interdyscyplinarny 1 tak 2017
Podstawy ekonomii Interdyscyplinarny 1 tak 2017
Zakażenia po przeszczepieniu narządów i komórek krwiotwórczych Transplantologia kliniczna 1 tak 2017

Strony