Kursy do specjalizacji

Wybierz dziedzinę i tryb - możesz wybrać jednocześnie kilka trzymając wiciśnięty przycisk CTRL
Tytuł kursu Dziedzina Terminy Tryb dotychczasowy Tryb modułowy Roksortuj malejąco
Zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy Angiologia 1 tak 2016
Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży Psychiatria dzieci i młodzieży 1 tak tak 2016
Diagnostyka i leczenie chorób aorty Chirurgia naczyniowa 2 tak 2016
Patomorfologia przeszczepionego narządu Transplantologia kliniczna 2 tak tak 2016
Diagnostyka histopatologiczna chorób skóry Dermatologia i wenerologia 1 tak tak 2016
Wprowadzenie do specjalizacji w chirurgii szczękowo-twarzowej; Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej w pierwszym roku odbywania specjalizacji chirurgia szczękowo – twarzowa 1 tak tak 2016
Podstawy naukowe hematologii klinicznej; Podstawy naukowe w dziedzinie hematologii klinicznej Hematologia 1 tak tak 2016
Choroby przyzębia i błony śluzowej u dzieci i młodzieży - etiologia, diagnostyka i leczenie Stomatologia dziecięca 1 tak 2016
Diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych nefropatii Nefrologia 2 tak tak 2016
Choroby rzadkie Choroby płuc dzieci 1 tak 2016
Dysplazja stawu biodrowego; Choroby stawu biodrowego wieku rozwojowego Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 1 tak tak 2016
Pobieranie komórek krwiotwórczych i przygotowanie do transplantacji Transplantologia kliniczna 1 tak tak 2016
Fizjopatologia oddychania i badania czynnościowe układu oddechowego; Fizjopatologia oddychania Choroby płuc 2 tak tak 2016
Zdrowie publiczne Interdyscyplinarny 1 tak 2016
Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie hematologii i zagadnienia promocji zdrowia w hematologii Hematologia 1 tak 2016

Strony