Kursy do specjalizacji

Wybierz dziedzinę i tryb - możesz wybrać jednocześnie kilka trzymając wiciśnięty przycisk CTRL
Tytuł kursu Dziedzina Terminy Tryb dotychczasowy Tryb modułowy Roksortuj malejąco
Wprowadzenie do współczesnej protetyki stałych protez zębowych Protetyka stomatologiczna 1 tak 2016
Postępy w ortopedii i traumatologii narządu ruchu Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 2 tak 2016
Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny Położnictwo i ginekologia 10 tak tak 2016
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Przewlekła niewydolność żylna. Choroby układu chłonnego Chirurgia naczyniowa 1 tak 2016
Warsztaty transplantacji szpiku Transplantologia kliniczna 1 tak 2016
Diagnostyka i leczenie zakażeń przenoszonych drogą płciową (STD) Dermatologia i wenerologia 2 tak 2016
Podstawy diagnostyki i leczenia w chirurgii stomatologicznej Chirurgia stomatologiczna 2 tak 2016
Organizacyjne i prawne uwarunkowania funkcjonowania hematologa Hematologia 1 tak tak 2016
Zaburzenia morfologiczno-czynnościowe układu stomatognatycznego Protetyka stomatologiczna 1 tak 2016
Jakość opieki medycznej Medycyna rodzinna 1 tak 2016
Zaburzenia karmienia u dzieci - spojrzenie interdyscyplinarne Pediatria 1 tak 2016
Leczenie endodontyczne zębów wielokanałowych Stomatologia zachowawcza z endodoncją 1 tak 2016
Chirurgia refrakcyjna Okulistyka 2 tak tak 2016
Zasady postępowania w nienowotworowych chorobach układu krwiotwórczego u dzieci Onkologia i hematologia dziecięca 1 tak 2016
Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny Położnictwo i ginekologia 72 tak tak 2016

Strony