"Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza"

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza", doskonalącym wiedzę i umiejętności kadry lekarskiej ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną. Proponowana oferta edukacyjna, wpisująca się w kształcenie ustawiczne, organizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, a finansowana z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( POWER POZ ) będzie podstawą satysfakcji zawodowej i przyniesie wiele korzyści dla Państwa pacjentów. 

Przygotowaliśmy 7 modułów tematycznych dotyczących najbardziej aktualnych, praktycznych aspektów problemów zdrowotnych.

  1. Kardiologia w praktyce lekarza - konfrontacja teorii z praktyką
  2. Choroby nowotworowe w praktyce lekarskiej
  3. Postępowanie żywieniowe w chorobach nowotworowych i kardiologicznych
  4. Diagnostyka i leczenie wybranych zaburzeń psychicznych
  5. Diagnostyka wczesnego wykrywania chorób alergicznych górnych dróg oddechowych
  6. Choroby układu oddechowego w praktyce klinicznej
  7. Choroby narządu ruchu

Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie: www.powerpoz.wum.edu.pl