Władze Dziekańskie

 

 

dr hab. med. Maciej Słodkowski

p.o. DZIEKANA
prof. dr hab. med. Maciej Słodkowski