Szkolenie Podyplomowe Koordynatorów Transplantacyjnych

Informacje dla kandydatów

Zapraszamy absolwentów studiów wyższych z tytułem magistra lub licencjata. Program szkolenia jest realizowany w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów.

Przewidywana opłata wnoszona przez uczestników - 100 PLN (w przypadku otrzymania przez Uczelnię dofinansowania).

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały do nauki. Lekarze i lekarze dentyści otrzymują zaświadczenie z punktami edukacyjnymi.

Warunkiem ukończenia szkolenia podyplomowego jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie testu końcowego.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na XIX edycję szkolenia* - ZAMKNIĘTA

Termin nadsyłania dokumentów:  

Termin rozpoczęcia szkolenia: 

Harmonogram zjazdów - 

O przyjęciu decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie do Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego dokumentów wymienionych w spisie obok.

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów szkolenie może się nie odbyć

Informacje i zapisy

Dziekanat
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Żwirki i Wigury 61
Budynek Rektoratu, pok. 509
02-091 Warszawa
 
tel.: (22) 57 20 519
fax: (22) 57 20 511
e-mail: ckp@wum.edu.pl