Staże podyplomowe

Dla obcokrajowcow

Obcokrajowiec może odbywać szkolenie podyplomowe na trzech warunkach:

 • odpłatności dewizowej – opłata wynosi 7.500 EURO za rok szkolenia + 200 EURO wpisowe (na podstawie decyzji właściwej ambasady o pokryciu kosztów szkolenia)
 • stypendialnych (stypendium przyznawane przez Ministerstwo Zdrowia)
 • bez świadczeń

Szkolenie podyplomowe obejmuje:

 • staż podyplomowy
 • studia doktoranckie
 • szkolenie specjalizacyjne

Rozpoczęcie stażu podyplomowego nastepuje po dopełnieniu następujących formalności:

 1. Uzyskaniu:
  • zgody od Ministra Zdrowia na odbycie stażu podyplomowego;
  • zgody od Dyrektora Szpitala Klinicznego z zaznaczeniem, że WUM nie zostanie obciążona finansowo kosztami tego szkolenia;
  • zgody od Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na odbycie stażu;
  • zaświadczenia z Naczelnej Izby Lekarskiej o zdaniu egzaminu z języka polskiego nostryfikacji dyplomu lub zaświadczenia z Ministerstwa Zdrowia o jego równoważności z dyplomem polskiej Uczelni;
  • prawa wykonywania zawodu z Okręgowej Izby Lekarskiej;
 • Opłaceniu ubezpieczenia OC (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza)
 • Przedłożeniu polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub deklaracji przystapienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • Dodatkowe informacje: BUWiWM, OIL

  Dla lekarzy

  Czas odbywania stażu - 13 miesięcy:

  • Choroby wewnętrzne: 11 tygodni
  • Pediatria: 8 tygodni
  • Chirurgia ogólna: 8 tygodni
  • Położnictwo i ginekologia: 7 tygodni
  • Intensywna terapia i medycyna ratunkowa: Oddział Intensywnej Terapii: 2 tygodnie
  • Stacja Pogotowia Ratunkowego: 3 tygodnie
  • Kurs Ratownictwa Medycznego: 1 tydzień
  • Psychiatria: 4 tygodnie
  • Medycyna rodzinna: 6 tygodni
  • Staż z zakresu orzecznictwa lekarskiego: 20 godzin wykładów
  • Staż z zakresu bioetyki: 20 godzin wykładów
  • Staż z zakresu prawa medycznego: 30 godzin wykładów

  Zobacz również: Zasady przyznawania staży