SGH WUM MBA w ochronie zdrowia - konferencja prasowa

24 stycznia 2017 r. na WUM odbyła się konferencja prasowa dotycząca uruchomienia studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration w ochronie zdrowia. Jest to pierwszy taki program w Polsce współrealizowany przez uczelnię medyczną.

W konferencji udział wzięli: rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś, rektor SGH – dr hab. Marek Rocki, prof. SGH oraz: dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – Prorektor ds. nauki i zarządzania, prof. Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH - Kierownik Programu MBA-SGH, dr Michał Jakubczyk - Z-ca Kierownika Programu SGH-WUM MBA, mgr Artur Białoszewski - Kierownik Programu SGH-WUM MBA.

Szczegółowe informacje dotyczące MBA SGH-WUM: http://sghwummba.wum.edu.pl/

Fot. Michał Teperek, Dział Fotomedyczny WUM