"Non Omnis Moriar"

W dniu 6 stycznia 2017 roku odeszła od nas po długiej i ciężkiej chorobie 

Prof. dr hab. n. farm. Danuta Zapolska-Downar 

Kierownik Studiów Podyplomowych
"Analityka medyczna"

W naszej pamięci pozostanie jako wspaniały współpracownik, zasłużony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów i słuchaczy.


Pani Profesor posiadała wybitne umiejętności prowadzenia dialogu, stawiania wymagań mobilizujących do pracy nad własnym rozwojem, a przy tym wysoki poziom kultury.

 

W imieniu wszystkich pracowników Centrum oraz słuchaczy i absolwentów studiów podyplomowych "Analityka medyczna" pragniemy złożyć kondolencje Rodzinie i najbliższym.


Jej odejście to wielka strata dla całego środowiska Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

 Rodzinie Zmarłej
składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia