Kursy ustawiczne

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej WUM

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

Zakład Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

Rozpoczynają cykliczne, jednodniowe, bezpłatne szkolenia personelu medycznego lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie podstaw leczenia żywieniowego. Naszym zdaniem istnieje duże zapotrzebowanie na edukację personelu naszego szpitala w zakresie żywienia klinicznego. W wielu przypadkach personel nie jest zorientowany co do skutecznej możliwości poprawy stanu odżywienia u chorych objętych opieką lekarską i pielęgniarską. Zespół wyżej wymienionych Klinik i Zakładów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i zamierza zorganizować pierwsze z cyklicznych szkoleń dnia
17 czerwca 2016 roku
w Centrum Dydaktycznym w sali nr 233 ( Warszawa ul Księcia Trojdena 2a)

 

Podstawy leczenia żywieniowego- kompleksowe wsparcie żywieniowe w leczeniu szpitalnym

  • 09.00 – 09.45 Niedożywienie szpitalne, ocena stanu odżywienia – Prof. Bruno Szczygieł
  • 09.45 – 10.30 Leczenie żywieniowe, rola zespołu żywieniowego – Dr Anna Ukleja
  • 10.30 – 11.15 ONS, żywność medyczna, zalecenia żywieniowe - Mgr Aneta Jachnis
  • 11.15 – 12.00 Żywienie dojelitowe - wskazania, metody prowadzenia, powikłania – Dr Włodzimierz Cebulski
  • 12.00 – 12.15 Przerwa
  • 12:15 – 13:00 Żywienie pozajelitowe - wskazania, metody prowadzenia – Dr Teresa Korta
  • 13.00 – 13.45 Żywienie pozajelitowe - linia żylna, obsługa, pielęgnacja, zagrożenia, powikłania – Dr Michał Ławiński
  • 13.45 –14.15 Przypadki kliniczna z życia / oddziału wzięte – Dr A. Ukleja/ Dr M. Ławiński
  • 14.15 – 14.30 Dyskusja, Rozdanie certyfikatów uczestnictwa – Dr Włodzimierz Cebulski

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o kontakt z

Michałem Ławińskim z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej:

michal.lawinski@wum.edu.pl

Liczba miejsc szkoleniowych ograniczona do 50 osób.

Uczestnicy otrzymają 5 punktów edukacyjnych oraz Certyfikat Centrum Kształcenia

Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.