Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa w hipertensjologii

Strona główna >> Kursy Do Specjalizacji

Jednostka szkoląca

Jednostka szkoląca
Nazwa jednostki: 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
Adres jednostki: 
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Telefon/fax jednostki: 
22/599-28-28
Email jednostki: 
ewrzos@wum.edu.pl