Kontakt telefoniczny z Dziekanatem Centrum

Kontakt telefoniczny z Dziekanatem CKP od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00.