CKP w liczbach

 

              14  lat doświadczenia w obszarze kształcenia podyplomowego

            200   lat doświadczenia w nauczaniu medycyny


                7  form kształcenia: 

                    kursy do specjalizacji  /  studia podyplomowe  /  kursy doszkalające/ustawiczne   /  MBA  /
                    staże podyplomowe  /  szkolenia wewnętrzne  /  szkolenia podyplomowe obcokrajowców  /

 


                     29   uruchomionych kierunków studiów podyplomowych (w 2007 naukę na 
                              studiach podyplomowych prowadzonych przez CKP podjęło 27 osób, 
                              w 2015 roku 252, a do kwietnia 2016 r. już 325!)              

                  127    zrealizowanych kursów ustawicznych i konferencji naukowych

                 168    szkoleń wewnętrznych

              1457    absolwentów studiów podyplomowych

          54 470    absolwentów kursów do specjalizacji

          17 754    asbolwentów kursów doskonalących

          17 753    absolwentów kursów ustawicznych

             6 403    uczestników konferencji